Testing

Testing

Sort by: Newest posts

10 Qualities that Can Make You a Good Tester

137 0 0
0

Giới thiệu cơ bản về User Interface

639 2 0
2

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

4.7K 11 0
11

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

808 0 0
2

Android testing using Ranorex tool

609 0 1
0

Basic Checklist for Testing

583 0 0
0

Tìm hiểu về Selenium - Questions & Answers

2.0K 0 2
0

Testers Vs. Developers

220 1 0
0

Những lầm tưởng về nghề kiểm thử phần mềm

116 0 0
0

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

849 10 4
17

Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm

924 2 0
0

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1.3K 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

872 0 1
2

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

82 0 0
0

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

922 7 4
8

Những mục tiêu theo từng giai đoạn của một tester (Từ Beginer đến Professional )

2.5K 2 3
2

Hướng dẫn kiểm thử tự động cho Android (continuous integration testing)

767 2 0
3

Sử dụng Calabash cho Android

276 1 0
0

Test your Nodejs code using Mochajs

361 3 1
1

Data Flow Testing

1.1K 1 0
0