Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Một vài điểm khác biệt khi tạo Test Plan cho dự án Automation test

506 0 0
0

Cucumber automation testing

700 0 0
0

Giới thiệu quy trình kiểm thử hệ thống điện thoại

650 3 0
2

Quy trình phát triển phần mềm

27.9K 42 1
20

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

293 0 1
1

IOS testing using ranorex tool

344 0 0
0

Sử dụng file PDF trên Google Drive dễ dàng hơn

2.7K 2 0
1

Kiểm thử phần mềm các cấp độ ( Phần I)

2.9K 1 0
2

Tips luyện thi chứng chỉ ISTQB Foundation

7.1K 2 0
6

Chuẩn bị cho việc viết Testcase và nâng cao hiệu quả test

2.3K 1 0
0

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

445 0 0
2

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

888 1 0
2

Giới thiệu về Buffer overflow

3.2K 2 0
0

Năng suất của QA trong phát triển ứng dụng di động

60 0 0
0

Checklist cho việc phát triển và kiểm tra chất lượng ứng dụng trên mobile - 17 điểm cần nhớ trước khi phát triển 1 ứng dụng.

1.0K 10 0
6

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

619 1 0
2

Công việc phân tích yêu cầu trong một dự án phần mềm

3.5K 0 0
0

Kiểm thử trường hợp dữ liệu sai (không hợp lệ) là gì và làm thế nào để viết các test cases cho cho trường hợp dữ liệu sai?

692 0 0
0

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

239 2 0
4

Phương pháp tổ chức team test (Phần 1)

766 0 0
2