Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Các loại kiểm thử ứng dụng Mobile

428 0 0
2

Các mẹo trong việc thiết kế dữ liệu test

856 1 0
2

Giới thiệu về Buffer overflow

3.0K 2 0
0

Năng suất của QA trong phát triển ứng dụng di động

59 0 0
0

Checklist cho việc phát triển và kiểm tra chất lượng ứng dụng trên mobile - 17 điểm cần nhớ trước khi phát triển 1 ứng dụng.

1.0K 9 0
6

Các lỗi thường gặp trong kiểm thử database

583 1 0
2

Công việc phân tích yêu cầu trong một dự án phần mềm

3.4K 0 0
0

Kiểm thử trường hợp dữ liệu sai (không hợp lệ) là gì và làm thế nào để viết các test cases cho cho trường hợp dữ liệu sai?

664 0 0
0

Tìm hiểu yêu cầu và thực hiện kiểm thử chay

231 2 0
4

Phương pháp tổ chức team test (Phần 1)

756 0 0
2

6 lời khuyên cho các Tester/QA trong việc đặt câu hỏi

1.0K 5 1
7

Unit Test dùng để làm gì và kinh nghiệm viết Unit Test tốt nhất

20.0K 6 3
1

Kiểm thử Game Android

783 1 0
0

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm thử trên Android

346 0 4
2

10 Qualities that Can Make You a Good Tester

139 0 0
0

Giới thiệu cơ bản về User Interface

914 2 0
2

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

5.1K 11 0
11

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

848 0 0
2

Android testing using Ranorex tool

673 0 1
0

Basic Checklist for Testing

623 0 0
0