Web tool

Sort by: Newest posts

Một số tool hữu ích dành cho web developer có thể bạn đã biết (Phần 2)

197 3 0
7

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

2.1K 3 2
5

Tool in Software Testing - P2 (ISTQB)

309 0 0
0

Part 2 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Cài đặt , cấu hình Gerrit với apache basic authen

1.1K 1 5
1

Part 1 - Gerrit Code Review with Jenkins CI : Introduction

1.6K 6 1
2

Sử dụng DevTools chrome để kiểm tra các trang web như thế nào?

8.2K 2 0
1

Online Broken Link Checker

309 1 0
0