Tran Thi Bang Chau

@tran.thi.bang.chau

Report

QTP - HP Quick Test Professional - Giới thiệu và ứng dụng (Phần 2) - Keyword View

18 0 0
1

QTP - HP Quick Test Professional - Giới thiệu và ứng dụng (Phần 1)

51 0 0
0

Những kiến thức cơ bản về GIT mà các QA cần biết

133 1 0
1

Tìm hiểu về công cụ Katalon trong kiểm thử phần mềm (Phần 4) - Tips & Tricks

364 0 0
0

Tìm hiểu về công cụ Katalon trong kiểm thử phần mềm - tổng quan về Katalon (Phần 3)

554 0 0
0

Tìm hiểu về công cụ Katalon trong kiểm thử phần mềm - tổng quan về Katalon (Phần 2)

754 0 1
1

Tìm hiểu về công cụ Katalon trong kiểm thử phần mềm - tổng quan về Katalon (Phần 1)

2.4K 0 1
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 6)

163 0 0
1

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 5)

262 0 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 4)

539 1 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 3)

427 2 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 2)

768 1 0
0

Tìm hiểu về testNG framework (Phần 1)

2.9K 3 0
1

Các bước chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cơ bản

2.8K 4 0
5

Làm quen với JIRA Core Server 7.3 (Group User)

293 0 0
0

Khi nào có thể kết thúc việc kiểm thử (Các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử phần mềm) Phần 2

427 1 0
0

Khi nào có thể kết thúc việc kiểm thử (Các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử phần mềm) Phần 1

860 1 0
0

Đặc trưng mô hình Scrum, những sai lầm thường mắc phải khi tiến hành một buổi Daily Stand-up Meeting và một số hướng khắc phục

532 1 0
1