Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Các định nghĩa và thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm (Phần 2)

5.3K 2 0
1

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

222 0 0
1

Retesting và Regression Testing – Tester nên thực hiện Regression testing bao nhiêu lần?

5.9K 4 0
1

Part3- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

405 0 0
0

Testing về website thương mại điện tử

266 1 0
0

Xây dựng kế hoạch kiểm thử lý tưởng cho Mobile App

1.3K 4 0
0

Hiểu thêm về vai trò của test manager, test lead or tester trong dự án

2.4K 1 0
1

Những câu lệnh linux hữu ích cho người mới dùng Ubuntu

1.1K 2 0
1

Giới thiệu về ứng dụng fake GPS trên android - Mock location

7.3K 0 0
0

Sự cần thiết của Framework cho Test Automation

1.1K 1 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Phần 2)

3.6K 2 0
1

Lợi ích của mô hình UML

406 1 0
0

8 yếu tố quan trọng cho thành công của QA trong bất kỳ dự án nào

982 6 0
4

HOW TO TEST RESPONSIVE WEB DESIGN

653 1 0
0

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng? (Phần 3)

246 1 0
1

Quản lý dữ liệu test online với TestLodge

282 3 0
0

Viết test case từ tài liệu đặc tả yêu cầu

10.9K 2 2
0

Impact analysis - Phân tích tác động trong kiểm thử phần mềm

631 4 0
5

Lỗi 404, nguyên nhân và cách phát hiện

898 1 0
0

Để khởi đầu dự án thuận lợi - Cần hỏi gì? (Phần 1)

805 4 0
2