Testing

Testing

Sort by: Newest posts

Khi nào có thể kết thúc việc kiểm thử (Các tiêu chí kết thúc việc kiểm thử phần mềm) Phần 1

1.7K 1 0
0

Mailtrap và Testing

1.6K 22 4
18

Robot Framework - một công cụ kiểm thử tự động mạnh mẽ

2.5K 4 0
2

Tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

5.1K 3 0
3

Một số "tip" nhỏ khi kiểm thử một ứng dụng tiếng Nhật

691 1 1
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Phần 1)

3.7K 0 0
0

Những điều cơ bản về Junit (p3)

1.0K 3 0
1

Gần 40 tiện ích mở rộng siêu hữu ích cho Testing của Chrome_Phần 3

590 14 0
10

Rapid testing – một phương pháp mới để tối ưu hóa được quá trình kiểm thử phần mềm

648 1 0
0

Kiểm thử giao diện trên các thiết bị thông minh

239 1 0
0

15 môi trường kiểm thử được dùng nhiều nhất tại Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam từ 8/2014 - 8/2016

296 1 0
0

Tại sao Performance Testing ngày càng trở nên quan trọng? (Phần 2)

180 1 0
0

Kiểm thử website thương mại điện tử - E-commerce Website

1.7K 2 0
3

Những update mới nhất trong Android Studio 2.2 release đầu tháng 9 vừa rồi.

1.5K 1 1
4

Các định nghĩa và thuật ngữ trong kiểm thử phần mềm (Phần 1)

9.3K 5 0
0

Part2- Một số thuộc tính của Selenium Python Bindings

711 0 0
0

Chương 2: Locators (tiếp)

756 0 0
0

Nghiên cứu về Grid trong Selenium Automation Testing

1.4K 0 1
0

Mindset test trong Agile và vài trò của Agile tester

515 0 0
0

KPT (KEEP - PROBLEM - TRY) là gì ?

747 3 0
2