Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

64 0 0
0

Clean code - Functions

370 0 0
1

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

370 3 0
5

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

98 0 1
2

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.0K 3 3
2

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

820 2 2
7

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

95 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

149 0 2
0

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

958 3 0
3

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

311 6 1
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

497 4 2
11

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

603 8 0
15

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

2.4K 29 1
49

5 mẹo khi viết arrow function JavaScript

195 1 2
7

Clean Code - Chapter 8: Boundaries

103 1 0
0

Clean Code - Chapter 6: Objects and Data Structures

160 0 0
-1

Clean Code - Chapter 5: Formatting

959 3 0
2

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

713 9 1
9

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

1.3K 11 0
7

Bớt if/else đi để code sạch hơn

4.9K 28 15
51