Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (1) - Introduction

150 0 0
1
Avatar

Design Patterns là gì? Tại sao nó lại là trợ thủ đắc lực của Developers - Tổng hợp 23 mẫu Design Pattern

7.2K 30 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Code sao cho đẹp (part I)

1.4K 9 9
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

21 Best Practice vì một dự án React code sạch (Phần 1)

148 1 0
2
Avatar

Viết code clean hơn trong php

67 0 0
0
Avatar

Clean code phần 2: Đặt tên là một nghệ thuật

681 2 0
6
Avatar

Clean code phần 1: Vì sao cần code sạch

913 2 0
13
Avatar

Lean Code CSS

549 1 0
5
Avatar

Tôi đi học code - lớp mẫu giáo

617 0 0
7
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

9.6K 40 1
 • Avatar
39
Avatar

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

8.5K 29 2
 • Avatar
 • Avatar
48
Avatar

6 tips đơn giản để viết clean code

263 1 0
2
Avatar

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

271 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

227 0 0
0
Avatar

Clean code - Functions

610 1 0
5
Avatar

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

463 4 0
6
Avatar

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

236 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.8K 7 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

992 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

295 0 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.