Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (1) - Introduction

45 0 0
1
Avatar

Design Patterns là gì? Tại sao nó lại là trợ thủ đắc lực của Developers - Tổng hợp 23 mẫu Design Pattern

1.9K 17 0
9
Avatar

Code sao cho đẹp (part I)

1.2K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

21 Best Practice vì một dự án React code sạch (Phần 1)

108 1 0
2
Avatar

Viết code clean hơn trong php

56 0 0
0
Avatar

Clean code phần 2: Đặt tên là một nghệ thuật

640 2 0
6
Avatar

Clean code phần 1: Vì sao cần code sạch

800 2 0
12
Avatar

Lean Code CSS

469 1 0
5
Avatar

Tôi đi học code - lớp mẫu giáo

589 0 0
7
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

8.7K 33 1
 • Avatar
36
Avatar

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

6.9K 28 2
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Một số quy tắc code giúp bạn trở nên pờ rồ hơn

396 5 0
4
Avatar

6 tips đơn giản để viết clean code

245 1 0
2
Avatar

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

232 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

198 0 0
0
Avatar

Clean code - Functions

548 1 0
5
Avatar

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

440 3 0
5
Avatar

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

185 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.4K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

959 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.