Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts

Lean Code CSS

394 1 0
5

Tôi đi học code - lớp mẫu giáo

547 0 0
7

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

7.7K 31 1
34

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

6.0K 26 2
43

Một số quy tắc code giúp bạn trở nên pờ rồ hơn

344 5 0
4

6 tips đơn giản để viết clean code

209 1 0
2

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

168 0 1
2

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

153 0 0
0

Clean code - Functions

493 1 0
3

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

418 3 0
5

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

138 1 1
2

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.2K 5 3
3

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

923 3 2
8

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

197 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

284 0 2
0

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

1.7K 4 0
4

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

395 6 1
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

715 4 2
12

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

872 9 0
17

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

3.6K 35 1
55