Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts
Avatar

21 Best Practice vì một dự án React code sạch (Phần 1)

60 1 0
2
Avatar

Viết code clean hơn trong php

36 0 0
0
Avatar

Clean code phần 2: Đặt tên là một nghệ thuật

594 2 0
4
Avatar

Clean code phần 1: Vì sao cần code sạch

723 2 0
11
Avatar

Lean Code CSS

422 1 0
5
Avatar

Tôi đi học code - lớp mẫu giáo

555 0 0
7
Avatar

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

8.3K 32 1
 • Avatar
35
Avatar

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

6.3K 27 2
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Một số quy tắc code giúp bạn trở nên pờ rồ hơn

359 5 0
4
Avatar

6 tips đơn giản để viết clean code

233 1 0
2
Avatar

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

193 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

190 0 0
0
Avatar

Clean code - Functions

509 1 0
3
Avatar

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

428 3 0
5
Avatar

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

168 1 1
 • Avatar
2
Avatar

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.3K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

934 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

234 0 0
1
Avatar

Hiểu về Clean Code trong Android

325 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

2.0K 4 0
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.