Clean Code

Clean Code

Sort by: Newest posts

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

5.0K 22 2
34

Một số quy tắc code giúp bạn trở nên pờ rồ hơn

305 5 0
4

6 tips đơn giản để viết clean code

187 1 0
2

Lắng nghe sự thay đổi dữ liệu Realm Background trong Clean Architecture (Realm + Flow + Clean Architecture)

149 0 1
2

Series Clean Code - Chapter 6: Objects and Data strctures

119 0 0
0

Clean code - Functions

473 1 0
3

Smooth Java - Part 2.1: Naming - Chuyện không nhỏ 😉

399 3 0
5

Series Clean Code - Chapter 10: Classes

125 0 1
2

Trị CODE "THÚI" với SONARQUBE

1.1K 4 3
3

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ CHUYÊN NGHIỆP HƠN KHI “KỂ CHUYỆN” BẰNG FUNCTION (HÀM)

881 3 2
8

Series Clean Code - Chapter 7: Error Handling

163 0 0
1

Hiểu về Clean Code trong Android

223 0 2
0

Clean code là gì? Làm sao để viết code clean

1.3K 4 0
4

Làm chủ SOLID: Liskov Subtitution Principle - Phần 3

372 6 1
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

634 4 2
11

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

778 9 0
15

Một số Design Principles trong lập trình mà bạn nên biết

3.1K 30 1
52

5 mẹo khi viết arrow function JavaScript

247 2 2
9

Clean Code - Chapter 8: Boundaries

210 2 0
0

Clean Code - Chapter 6: Objects and Data Structures

233 1 0
-1