Software development

Software development

Sort by: Newest posts

Night mode in Android

467 1 0
1

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

764 0 0
1

The A to Z Guide to Angular Lifecycle

335 1 0
1

Understanding Software Requirements

235 0 0
2

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

170 0 0
1

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

104 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

113 0 0
0

Combo các lệnh git đủ dùng trong một dự án của công ty cho người mới bắt đầu.

5.5K 32 3
26

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

65 0 0
2

Agile Development

165 0 0
0

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

520 4 0
17

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

95 1 1
3

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

979 6 1
5

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

11.6K 1 0
7

Code Refactoring Part 1

166 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

151 2 0
6

Copy and paste developer

486 3 0
7

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

639 3 0
2

Design Patterns For Software Developments

220 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

287 1 0
3

Software development