Software development

Software development

Sort by: Newest posts

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

702 0 0
1

The A to Z Guide to Angular Lifecycle

322 1 0
1

Understanding Software Requirements

223 0 0
2

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

166 0 0
1

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

102 0 0
0

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

107 0 0
0

Combo các lệnh git đủ dùng trong một dự án của công ty cho người mới bắt đầu.

5.4K 30 3
25

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

64 0 0
2

Agile Development

160 0 0
0

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

513 4 0
17

Why Restaurants Need Food Delivery App Development?

91 1 1
3

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

881 5 1
3

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

10.6K 0 0
7

Code Refactoring Part 1

158 1 0
1

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

144 2 0
6

Copy and paste developer

462 3 0
7

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

589 3 0
2

Design Patterns For Software Developments

213 0 0
2

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

282 1 0
3

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

486 0 0
0

Software development