Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

684 0 0
0
Avatar

Thử nghiệm dựa trên rủi ro: Quản lý rủi ro, cách tiếp cận

757 1 0
3
Avatar

Night mode in Android

670 1 0
1
Avatar

[Kiến thức về Test (2)]Test tồn tại như thế nào trong vòng đời phát triển phần mềm?

1.1K 3 0
5
Avatar

The A to Z Guide to Angular Lifecycle

436 1 0
1
Avatar

Understanding Software Requirements

306 0 0
2
Avatar

List of Top 10 Software Development Companies in India & USA

202 0 0
1
Avatar

Role of DevOps in Mobile App Development - Mobile DevOps

131 0 0
0
Avatar

Materialized views in Ruby on Rails with scenic

163 0 0
0
Avatar

Combo các lệnh git đủ dùng trong một dự án của công ty cho người mới bắt đầu.

6.0K 32 3
  • Avatar
  • Avatar
27
Avatar

In-House Software Development Team V/S Outsourced Software Development Team - Challenges & Solutions

123 0 0
2
Avatar

Agile Development

246 0 0
0
Avatar

Những lỗi phổ biến mà các developers mắc phải khi tìm hiểu công nghệ mới

567 4 0
17
Avatar

S.O.L.I.D principles and apply for Swift

1.8K 6 1
  • Avatar
7
Avatar

Scrum là gì và tại sao nên dùng Scrum

16.5K 1 0
9
Avatar

Code Refactoring Part 1

227 1 0
2
Avatar

Số hoá lợi ích của Seminar nội bộ đối với dự án phần mềm

181 2 0
6
Avatar

Copy and paste developer

626 3 0
7
Avatar

Cấu trúc dữ liệu Stack trong Swift

1.0K 3 0
2
Avatar

Design Patterns For Software Developments

280 0 0
2

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.