UML

UML

Sort by: Newest posts
Avatar

Các mẫu sơ đồ Use case (và làm sao để tạo ra chúng)

6.4K 2 0
2
Avatar

PlantUML: Tool vẽ UML bằng code dễ dàng, nhanh chóng, say goodbye diagram.nets

8.3K 8 0
20
Avatar

Biểu Đồ lớp UML

46.1K 6 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm[2]

2.6K 1 0
0
Avatar

Đồ thị UML và tầm quan trọng của đồ thị UML trong phát triển phần mềm

1.8K 0 0
2
Avatar

PlantUML - Công cụ vẽ bản thiết kế phần mềm từ mã

1.8K 1 0
1
Avatar

28 công cụ UML TỐT NHẤT năm 2019

18.3K 3 0
1
Avatar

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML (Phần 2)

200.2K 78 9
  • Avatar
  • Avatar
83
Avatar

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu đồ UML (Phần 1)

241.3K 105 1
  • Avatar
95
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.