0

Các bước xây dựng chương trình / hệ thống thành công

Làm sao để xây dựng chương trình/hệ thống hoàn thiện và đúng đắn? Câu hỏi này nhiều bạn sẽ trả lời quá dễ, chương trình đúng yêu cầu là đúng, khách hàng hài lòng là được.

Tuy nhiên trong thế giới thực, đôi khi khách hàng chỉ nhìn ở góc cạnh của họ là về tính đúng đắn, thỏa mãn nhưng về khía cạnh bảo trì sản phẩm, tiện dụng lại thất bại.

Đôi khi bạn cũng không biết trong một đống thứ, tính năng, tốc độ, độ chính xác, giao diện mình nên ưu tiên hoàn thiện cái nào. Mô hình Agile giúp bạn hoàn thiện từng bước nhưng liệu bước nào là ưu tiên.

Với kinh nghiêm trong thiết kế hệ thống dù lớn hay nhỏ mình theo các bước sau:

  1. Tính năng hoạt động: Đầu tiên bạn cần tập trung làm cho tính năng chương trình chạy được. Điều này có nghĩa là bạn làm một chiếc xe thì đầu tiên nó phải chạy, không quan tâm chạy nhanh hay chậm, đẹp hay không đẹp. Trong xây dựng hệ thống thì tính năng của chương trình phải hoạt động được.

  2. Chạy đúng: Ở bước này bạn cần kiểm tra tính năng ở các trường hợp khác nhau để xem tính năng có chạy ổn không. Ví dụ như tăng ga, thay đổi tốc độ. Việc kiểm tra này tập trung và các hành vi thông thường mà người sử dụng thường tương tác (đừng đánh đố). Thông thường các yếu tố sau được kiểm tra: yếu tố liên quan đến tính mạng con người (ví dụ trong các thiết bị y tế), tiền (số tiền tính toán phải đúng), số lượng và chi tiết.

  3. Đẹp hay nhanh: Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, bạn sẽ tập trung vào làm cho sản phẩm đẹp hay nhanh trước. Nếu data không lớn thì nên làm đẹp, còn bạn biết chắc data nhiều thì hãy thử dữ liệu lớn thế nào, nếu không công sức của bạn cũng vô ích.

  4. Thử nghiệm: Cho chương trình/ hệ thống chạy trên môi trường khác nhau. Cài đặt cho bạn, người xung quanh sử dụng và lưu ý bạn cần có theo dõi tất cả hành vi để có thể chẩn đoán tốt nhất.

Dung H - hdecode


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.