Duy Hoai Tang

@duyth1993

Report

[Translate] Kỹ năng khó dạy nhất trong kỹ thuật phần mềm?

31 0 0
0

Babel cho người mới bắt đầu

132 0 0
1

Tăng performance cho ng-repeat với "track by"

65 0 2
2

[Back to Basic] Scope & Closure trong Javascript [Part 2] - Scope Closure

65 2 0
3

[Back to Basic] Scope & Closure trong Javascript [Part 1] - Scope là gì

165 3 0
2

How to create a gem ?

52 0 0
0

23 câu truy vấn hữu ích trong ElasticSearch [Phần 2]

466 1 0
4

23 câu truy vấn hữu ích trong ElasticSearch [Phần 1]

1.1K 2 1
3

Thay thế 10 tính năng của Lodash trong ES6

291 2 0
2

Google Authenticator hoạt động như thế nào ?

1.1K 2 0
4

SOLID là gì ? Áp dụng các nguyên lý SOLID trong thiết kế

3.0K 2 0
2

[RoR] Gửi mail với Amazon SES và Rails

216 1 0
5

ES6 Arrow Functions

2.9K 1 1
3

Type checking trong JavaScript

1.1K 1 0
2

Scope trong Javascript

1.0K 2 4
4

Preload, Eagerload, Includes and Joins

217 1 0
0

[Back To Basic] Callback trong Javascript

1.8K 5 3
3

18+ kĩ thuật rút gọn code Javascript của bạn

7.4K 35 6
35

Tự xây dựng một Chrome Extension đo performance của website đơn giản trong 5 phút

1.4K 3 0
4

Manage packages dependencies with NPM

513 2 0
3