Code refactoring

Code refactoring

Sort by: Newest posts
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (9) - Boolean expression.

45 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (8) - Boolean parameter.

47 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (7) - Comment.

80 1 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (6) - Utility class.

145 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (5) - Implement constants.

74 0 0
3
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (4) - Enum.

38 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (3) - Self-Encapsulation field.

58 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (2) - Encapsulate Collection

70 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (1) - Introduction

143 0 0
1
Avatar

Các công cụ tái cấu trúc mã tích hợp sẵn của Xcode

80 1 0
3
Avatar

Với tốc độ scale nhanh thì các dự án ReactJS nên cấu trúc như thế nào?

4.7K 9 1
  • Avatar
9
Avatar

Recommend(Laravel): Đặt tên sao cho chuẩn :))

3.9K 10 10
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.7K 6 5
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về Asignment Branch Condition trong Rubocop

633 1 0
3
Avatar

Refactoring Code: Dưới vai trò là QA bạn cần biết gì về nó.

206 0 0
2
Avatar

Code Refactoring: Những điều gì một Tester/QA cần biết về nó?

267 2 1
  • Avatar
5

Code refactoring


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.