Code refactoring

Code refactoring

Sort by: Newest posts
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (9) - Boolean expression.

58 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (8) - Boolean parameter.

52 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (7) - Comment.

97 1 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (6) - Utility class.

261 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (5) - Implement constants.

91 0 0
3
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (4) - Enum.

44 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (3) - Self-Encapsulation field.

73 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (2) - Encapsulate Collection

92 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (1) - Introduction

166 0 0
1
Avatar

Các công cụ tái cấu trúc mã tích hợp sẵn của Xcode

100 1 0
3
Avatar

Với tốc độ scale nhanh thì các dự án ReactJS nên cấu trúc như thế nào?

5.8K 9 1
  • Avatar
9
Avatar

Recommend(Laravel): Đặt tên sao cho chuẩn :))

4.7K 10 10
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.8K 6 5
Avatar

Tìm hiểu về Asignment Branch Condition trong Rubocop

766 1 0
3
Avatar

Refactoring Code: Dưới vai trò là QA bạn cần biết gì về nó.

226 0 0
2
Avatar

Code Refactoring: Những điều gì một Tester/QA cần biết về nó?

315 2 1
  • Avatar
5

Code refactoring


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.