Code refactoring

Code refactoring

Sắp xếp theo: Bài viết mới nhất
Avatar

Những Phương Pháp Tốt Nhất Cho Việc Tái Cấu Trúc Mã

394 3 0
0
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (9) - Boolean expression.

97 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (8) - Boolean parameter.

64 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (7) - Comment.

130 1 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (6) - Utility class.

472 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (5) - Implement constants.

127 0 0
3
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (4) - Enum.

58 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (3) - Self-Encapsulation field.

97 0 0
1
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (2) - Encapsulate Collection

129 0 0
2
Avatar

Fine-grain refactoring deep dive (1) - Introduction

209 0 0
1
Avatar

Các công cụ tái cấu trúc mã tích hợp sẵn của Xcode

151 1 0
3
Avatar

Với tốc độ scale nhanh thì các dự án ReactJS nên cấu trúc như thế nào?

7.1K 10 1
  • Avatar
9
Avatar

Recommend(Laravel): Đặt tên sao cho chuẩn :))

5.4K 10 10
  • Avatar
  • Avatar
19
Avatar

Khi nào refactor, khi nào code ?

1.9K 7 5
  • Avatar
  • Avatar
17
Avatar

Tìm hiểu về Asignment Branch Condition trong Rubocop

875 1 0
3
Avatar

Refactoring Code: Dưới vai trò là QA bạn cần biết gì về nó.

275 0 0
2
Avatar

Code Refactoring: Những điều gì một Tester/QA cần biết về nó?

447 2 1
  • Avatar
5
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí