Software development

Software development

Sort by: Newest posts
Avatar

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 2

299 1 0
3
Avatar

Phát triển phần mềm với Agile - Phần 1

506 0 0
0
Avatar

Test Driven Development & Behavior Driven Development For Big Data in Scala

311 0 0
0
Avatar

10 dự đoán về phát triển phần mềm năm 2018

293 0 0
1
Avatar

Vì sao Kiểm thử viên và Lập trình viên không phải kẻ thù của nhau

162 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Agile Methodologies - Scrum

389 1 0
2
Avatar

Importance of Agile testing

97 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Agile Methodologies - Extreme Programming (XP)

157 0 0
1
Avatar

Cải thiện khả năng đọc code sẽ cải thiện khả năng viết code

800 0 0
4
Avatar

Software Development Process Model - Part 2

258 0 0
1
Avatar

Coding nhàm chán, trừ khi...

894 2 0
8
Avatar

Software Development Process Model - Part 1

288 0 0
1
Avatar

Công nghệ phần mềm hướng Agent

1.0K 2 0
0
Avatar

Hai hướng tiếp cận để học lập trình: Top-Down và Bottom-Up

4.2K 9 4
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Refactoring - How to do with Large Class?

398 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Refactoring - Mở đầu

1.7K 8 0
5

Software development


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.