Augmented Reality

Augmented Reality

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm quen với AR trong iOS: Mang mặt trăng vào phòng của bạn

91 0 0
1
Avatar

Build ứng dụng Augmented Reality đơn giản với OpenCV [Phần 1]

156 0 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Chapter 3. Tracking trong thực tế ảo (phần 1)

115 0 0
1
Avatar

Mô hình hiển thị không gian trong AR

272 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Thực tế tăng cường được hiển thị như thế nào? (phần 3)

115 0 0
1
Avatar

Thực tế tăng cường được hiển thị như thế nào? (phần 2)

78 0 0
2
Avatar

Thực tế tăng cường được hiển thị như thế nào? (phần 1)

116 0 0
1
Avatar

Related Fields trong Augmented Reality ( Mixed Reality Continuum )

106 0 0
2
Avatar

How to Boost Your Business Using Augmented and Virtual Reality

28 0 0
0
Avatar

Một số ví dụ về Augmented Reality đã được áp dụng vào ngành công nghiệp hiện đại

412 0 0
1
Avatar

Nguyên tắc hoạt động của Augmented Reality

576 1 0
4
Avatar

Top 10 Augmented & Virtual Reality Companies in USA & India

45 0 0
0
Avatar

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

38 0 0
0
Avatar

How to Make an Augmented Reality Application with Vuforia & Unity?

204 0 0
0
Avatar

Top Augmented Reality App Development Companies For Your Business

154 0 0
0
Avatar

Tạo ứng dụng AR chưa tới 10 dòng code bằng HTML và JS

1.4K 2 1
  • Avatar
5

Augmented Reality


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.