+1

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì?

Các bước để tạo ra một phần mềm là gì? Đây là một câu hỏi từ một bạn trên Hoovada - nền tảng hỏi và đáp chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau giúp giải đáp thắc mắc của mọi người.

Đáp án đến từ bạn Nguyễn Phúc - một thành viên của Hoovada sống tại TPHCM.

Khoảng thời gian từ lúc sản phẩm được bắt tay vào thiết kế đến khi được phát hành được gọi là vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Quá trình phát triển phần mềm rất phức tạp. Thông thường, nó bao gồm một số giai đoạn nhất định. Hãy xem những bước phát triển chịu trách nhiệm, cách thức hoạt động và kết quả mà chúng mang lại với hướng dẫn phát triển phần mềm từng bước.

Làm thế nào để xây dựng một sản phẩm phần mềm thành công nhất? Đối với một điều, điều quan trọng là phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh. Các nhà phân tích chuyên nghiệp có thể xác định chính xác nhu cầu của bạn và đề xuất giải pháp mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan của công ty. Các nhà phân tích kinh doanh của chúng tôi sử dụng một tập hợp các nhiệm vụ và kỹ thuật cho phép phát triển một chiến lược để cải thiện các quy trình, kết hợp các thay đổi quan trọng và tạo ra các chính sách mới. Dựa trên những phát hiện của họ, khách hàng sẽ nhận được một tài liệu SRS chi tiết. Nó đóng vai trò là cơ sở để tiếp tục hợp tác, thỏa thuận pháp lý và SDLC chặt chẽ. Hãy cùng tìm hiểu cách phát triển từng bước một dự án phần mềm.

7 giai đoạn cốt lõi của phát triển phần mềm

Làm thế nào để phát triển phần mềm đúng cách nhất? Đi theo thứ tự nào? Dưới đây là 7 bước phát triển phần mềm chính trong vòng đời dự án mà nhóm phát triển của bạn nên tuân theo.

Giai đoạn 1 - Động não

Đưa ra những ý tưởng đổi mới thường là một thách thức vì những năm gần đây đã mang lại cho chúng ta rất nhiều sản phẩm CNTT hoàn toàn mới và những đổi mới công nghệ. Do có một loạt các giải pháp mới, các nhà quản lý sản phẩm và dự án cùng với các nhà phát triển phải suy nghĩ trên toàn cầu để tạo ra một ứng dụng phần mềm được yêu cầu trên thị trường và nói chung, cung cấp một cái gì đó khác biệt.

Kỹ thuật động não rất có hiệu quả trong môi trường CNTT. Đây là một phương pháp sáng tạo để tìm ra các giải pháp và ý tưởng tốt nhất phù hợp để thực hiện trong quá trình SDLC. Tất cả các thành viên của quá trình động não đóng góp ý kiến của họ và đưa ra trong quá trình thảo luận. Điều này cho phép mọi người cảm thấy hữu ích và có trách nhiệm với kết quả.

Giai đoạn này còn được gọi là lập kế hoạch vì nó tạo ra các yêu cầu chính cho các dự án cũng như tạo ra một lộ trình chung. Kế hoạch dự án phát triển phần mềm là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của quá trình phát triển phần mềm. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển và cách mọi thứ sẽ được thực hiện.

Giai đoạn 2 - Phân tích tính khả thi

Trước khi đầu tư mạnh vào dự án, Giám đốc điều hành và tất cả các thành viên trong nhóm phải thực hiện phân tích tính khả thi. Nghiên cứu khả thi có thể chỉ ra cách làm cho phần mềm của bạn có lợi nhuận về lâu dài, đánh giá tất cả các yếu tố bao gồm kinh tế và kỹ thuật ảnh hưởng đến sự phát triển của dự án. Mọi thành viên trong nhóm, người kiểm tra, nhà phát triển, PM và những người khác, phải đưa ra ước tính rõ ràng về thời gian họ cần để hoàn thành các nhiệm vụ, nỗ lực và nguồn lực cụ thể mà họ cần tham gia. Nó sẽ giúp tính toán tất cả các chi phí.

Giai đoạn 3 - Thiết kế

Việc lên ý tưởng sản phẩm được thực hiện trên giai đoạn thiết kế của SDLC. Thiết kế được phát triển theo các thông số kỹ thuật được viết trong hai giai đoạn phát triển phần mềm trước. Các nhà thiết kế, giống như bất kỳ kiến trúc sư nào khác, xây dựng toàn bộ cấu trúc của dự án và cung cấp nguyên mẫu cuối cùng sẽ được sử dụng cho các bước phát triển phần mềm tiếp theo.

Giai đoạn 4 - Lập trình

Đây là công việc viết mã nơi các nhà phát triển đang bắt đầu. Mỗi lập trình viên đều có danh sách nhiệm vụ phát triển phần mềm của riêng mình để viết mã mà họ chịu trách nhiệm. Quá trình xây dựng phần mềm được kiểm soát bởi các nhà quản lý dự án. Giai đoạn này là thao tác tốn nhiều thời gian nhất.

Giai đoạn 5 - Tích hợp

Tích hợp tất cả các nguồn và môi trường là điều bắt buộc để tìm ra cách tạo một chương trình phần mềm một cách hiệu quả vì nó giúp tìm ra kịp thời có bao nhiêu vấn đề, xung đột và lỗi ở đó. Hầu hết các nhóm, đặc biệt là những nhóm nhanh nhẹn, sử dụng tích hợp liên tục. Các nhóm như vậy thực hiện các bài kiểm tra đơn vị, sử dụng biên dịch và kiểm tra tự động.

Giai đoạn 6 - Đảm bảo chất lượng

Các kỹ sư QA kiểm tra chất lượng của mã do các nhà phát triển viết. Họ sử dụng các khuôn khổ và các loại thử nghiệm khác nhau để tìm hiểu xem có bất kỳ lỗi nào trong hệ thống hay không. Người kiểm thử viết các trường hợp kiểm thử và báo cáo lỗi cho nhà phát triển để sửa chúng, cũng giúp tìm ra cách xây dựng sản phẩm phần mềm hiệu quả nhất.

Giai đoạn 7 - Phát hành

Bản phát hành phần mềm đầu tiên sẽ được theo sau bởi các bản phát hành của các phiên bản tiếp theo của sản phẩm. Đây là giai đoạn phát triển cuối cùng cũng có thể được theo sau bởi bảo trì và hỗ trợ.

Mỗi giai đoạn của vòng đời SDLC phụ thuộc vào mô hình phát triển phần mềm mà một công ty lựa chọn. Hãy tìm ra những phương pháp luận chính có thể được sử dụng trong quá trình phát triển.

Đáp án đến từ bạn Nguyễn Phúc - một thành viên của Hoovada sống tại TPHCM. Các bạn có thể kết nối với nhau thông qua Hoovada trên Facebook. Những câu hỏi hay khác trên Hoovada:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.