Best Practices

Best Practices

Sort by: Newest posts

12 best practices với VueJS

376 4 1
5

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

5.0K 22 2
34

5 phương pháp thực tế đáng lưu ý nhất khi khai báo biến trong Javascript

691 6 0
8

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

1.0K 3 1
5

Lấy giá trị trong dict sao cho xịn

249 2 0
3

25 thư viện và project sample Android hay nhất năm 2020

475 1 0
0

Node.js Best Practices! - PART 1

1.1K 3 1
3

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

1.0K 4 0
8

Best practice khi sử dụng Text trong Android

244 0 1
3

A Best of the Best Practices Guide for Python

149 2 0
1

9 best practices trong Rails (part 1)

39 0 0
0

Tối ưu lại code Laravel của chính mình

9.9K 58 25
46