Best Practices

Best Practices

Sort by: Newest posts

Javascript clean code

138 0 3
0

12 best practices với VueJS

415 4 1
7

Naming rules - Các quy tắc vàng trong làng đặt tên

6.0K 26 2
43

5 phương pháp thực tế đáng lưu ý nhất khi khai báo biến trong Javascript

711 6 0
8

Bạn đã biết những gì về môi trường Production?

1.5K 3 1
5

Lấy giá trị trong dict sao cho xịn

309 2 0
3

25 thư viện và project sample Android hay nhất năm 2020

592 1 0
0

Node.js Best Practices! - PART 1

1.2K 3 1
3

Cấu hình HTTP Caching cho Nginx

1.3K 4 0
8

Best practice khi sử dụng Text trong Android

299 0 1
3

A Best of the Best Practices Guide for Python

163 2 0
1

9 best practices trong Rails (part 1)

41 0 0
0

Tối ưu lại code Laravel của chính mình

10.4K 58 25
49