QA

Giới thiệu cơ bản về User Interface

201 2 0
2

[Estimation Part_3] Template for Software Estimation

253 0 0
0

Create Test Strategy Document

374 0 0
0

Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.

2375 9 0
9

Web Application Security Testing

759 0 0
0

Chương 1: Bắt đầu với Selenium IDE (tiếp)

644 0 0
1

Android testing using Ranorex tool

Tại sao kiểm tra di động là khó khăn?

69 0 0
0

Sơ lược về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) trong software testing (kiểm thử phần mềm)

328 0 0
0

10 lý do tại sao lỗi của bạn bị từ chối . Là một QA/tester bạn sẽ làm gì trong trường hợp đó!

Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm

344 2 0
0

Việc một Tester hoặc một Dev giao tiếp với những người khác quan trọng như thế nào?

167 1 0
0

Top 7 xu hướng Game Mobile năm 2016

140 1 0
0

Giao tiếp trong nhóm và kiểm thử độc lập

192 0 0
1

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1086 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

Test tự động - khi nào và vì sao sử dụng?

85 2 0
0

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

69 0 0
0

Sử dụng Decision Table technique để viết Test Case cho các ứng dụng kinh doanh phức tạp (part 1)

Những điều một tester nên tránh

216 0 0
0