QA

Những bài học bạn cần biết khi làm việc với người Nhật

273 0 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án (Phần 2)

406 0 0
1

Giải quyết vấn đề khi requirement không đầy đủ

192 2 0
1

Cookies testing

352 3 0
0

What is End to End Testing?

1778 4 0
0

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

246 3 0
0

Các loại lỗi gặp phải khi thực hiện game testing

1524 0 0
0

AirDdroid- Phần mền kết nối điện thoại Android với máy tính không cần cáp

263 0 0
0

Tổng quan phần mềm ảo hóa Virtual Box , cách cài đặt và tạo một máy ảo từ VirtualBox trong ubuntu (P1)

2751 0 0
0

Giới thiệu về UX _ User Experience trong khi kiểm thử

462 2 0
2

Tìm hiểu về Calabash cho IOS

214 0 0
0

Mọi thứ về Cross browser testing (Kiểm thử nhiều trình duyệt) - Là gì, Tại sao, Như thế nào, Ai, Khi nào và Ở đâu

1329 0 0
0

Bạn có nên chơi game không?

540 0 0
0

Codeception Phần 3: Acceptance test

154 0 0
0

Kiểm thử chuyển đổi cơ sở dữ liệu: Hộp Đen hay Hộp Trắng?

301 6 0
4

6 xu hướng thiết kế web trong năm 2016

121 0 0
1

[Estimation Part_1] Key factor for success Estimation in Software Development

450 2 0
1

JMeter

533 1 0
0

Áp dụng mô hình CMMI trong việc việc phát triển phần mềm (phần 1)

1568 0 0
0

Giao tiếp với người Nhật và kinh nghiệm khi giao tiếp với khách hàng Nhật trong dự án

1456 2 0
0