QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts
Avatar

End to End testing là gì : Mô hình kiểm thử End to end và các ví dụ

2.0K 1 0
2
Avatar

Adhoc Testing là gì?

487 1 0
1
Avatar

Pilot Testing là gì ? Hướng dẫn hoàn chỉnh từng bước về Pilot Testing

600 0 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa Retesting và Regression Testing

244 4 0
1
Avatar

Tìm hiểu các loại Test Level trong Kiểm thử phần mềm

3.5K 0 0
0
Avatar

5 điều đầu tiên kiểm thử viên cần có để trở nên xuất sắc và nổi trội hơn

82 0 0
0
Avatar

Cách duy trì động lực và sự hiệu quả khi dự án cần kiểm thử hồi quy thường xuyên

74 0 0
0
Avatar

Kỹ năng mềm cho tester : làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp

133 0 0
0
Avatar

1 QA giỏi có thể tiết kiệm tiền cho tổ chức như thế nào ?

107 0 0
6
Avatar

6 quan điểm sai lầm khi thảo luận về kiểm thử phần mềm

51 0 0
0
Avatar

Kiểm thử ứng dụng IOS : những điều cần ghi nhớ

64 0 0
1
Avatar

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

1.8K 1 0
1
Avatar

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

686 1 0
2
Avatar

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

79 0 0
0
Avatar

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

47 0 0
0
Avatar

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

706 0 0
0
Avatar

Tester’s and Developer’s Mindsets

124 0 0
0
Avatar

Tạo subscriptions trên Stripe

529 0 5
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

27 0 1
  • Avatar
0
Avatar

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

378 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.