QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Kỹ năng mềm cho tester : làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp

45 0 0
0

1 QA giỏi có thể tiết kiệm tiền cho tổ chức như thế nào ?

62 0 0
6

6 quan điểm sai lầm khi thảo luận về kiểm thử phần mềm

18 0 0
0

Kiểm thử ứng dụng IOS : những điều cần ghi nhớ

54 0 0
1

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

126 0 0
0

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

72 1 0
2

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

45 0 0
0

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

26 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

84 0 0
0

Tester’s and Developer’s Mindsets

47 0 0
0

Tạo subscriptions trên Stripe

98 0 1
1

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

16 0 1
0

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

35 0 0
0

Estimate thời gian kiểm thử là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

48 0 0
0

Những yếu tố không cần kiểm thử

15 0 0
0

Vì sao các thiết bị test thật luôn tốt hơn các thiết bị test giả lập ?

18 0 0
1

Sự khác nhau giữa Front-end testing và Back-end testing

234 1 0
1

Kiểm thử phần mềm - Sơ đồ chỉ dẫn

44 0 0
1

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

743 2 3
0

AI in software testing - Trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử phần mềm

160 0 0
0