QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Adhoc Testing là gì?

6 0 0
0

Pilot Testing là gì ? Hướng dẫn hoàn chỉnh từng bước về Pilot Testing

66 0 0
1

Sự khác nhau giữa Retesting và Regression Testing

23 2 0
1

Tìm hiểu các loại Test Level trong Kiểm thử phần mềm

121 0 0
0

5 điều đầu tiên kiểm thử viên cần có để trở nên xuất sắc và nổi trội hơn

56 0 0
0

Cách duy trì động lực và sự hiệu quả khi dự án cần kiểm thử hồi quy thường xuyên

48 0 0
0

Kỹ năng mềm cho tester : làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp

91 0 0
0

1 QA giỏi có thể tiết kiệm tiền cho tổ chức như thế nào ?

96 0 0
6

6 quan điểm sai lầm khi thảo luận về kiểm thử phần mềm

32 0 0
0

Kiểm thử ứng dụng IOS : những điều cần ghi nhớ

61 0 0
1

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

821 0 0
0

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

233 1 0
2

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

68 0 0
0

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

37 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

349 0 0
0

Tester’s and Developer’s Mindsets

66 0 0
0

Tạo subscriptions trên Stripe

311 0 4
1

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

24 0 1
0

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

118 0 0
0

Estimate thời gian kiểm thử là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

154 0 0
0