QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Các kịch bản test cho tính năng OTP

62 0 0
1

Cách Test các ứng dụng ngân hàng: Bí kíp & thủ thuật

21 0 0
0

QUẢN LÝ KHIẾM KHUYẾT PHẦN MỀM

96 3 0
1

7 phương pháp rèn luyện kỹ năng Testing bạn nên đề cập tới.

48 0 0
0

Vai trò và mục tiêu của Tester : cân bằng cả hai để đạt được mục tiêu của bạn

23 0 0
0

Sử dụng Tỷ lệ lỗi bị từ chối để cải thiện quá trình báo cáo lỗi

22 1 0
0

The Testing Mindset (Mindset about Agile Testing)

63 0 0
0

Web Application Testing

52 0 0
0

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

44 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

113 0 0
1

Kịch bản thử nghiệm mẫu cho hoạt động của máy ATM

117 1 0
0

Một số mẹo tạo dữ liệu test

360 1 0
0

Phần 1. Tại sao cần có Test Plan trong Jmeter

267 1 1
1

Sample Data for Push Notification Testing

100 0 0
4

Test Plan Push Notifications trên app

379 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 1)

4.4K 0 0
2

Automation Testing và lí do khiến nó chưa thể thay thế hoàn toàn phương pháp kiểm thử thủ công

453 3 0
2

Tại sao không có thứ gọi là Testcase kiểm thử phi chức năng?

149 0 0
0

Giải quyết các vấn đề xung quanh Requirement.

298 1 1
1

Testing report là gì

3.7K 6 0
2