QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

23 0 0
2

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

15 0 0
0

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

12 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

23 0 0
0

Tester’s and Developer’s Mindsets

42 0 0
0

Tạo subscriptions trên Stripe

19 0 0
1

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

14 0 1
0

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

28 0 0
0

Estimate thời gian kiểm thử là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

25 0 0
0

Những yếu tố không cần kiểm thử

10 0 0
0

Vì sao các thiết bị test thật luôn tốt hơn các thiết bị test giả lập ?

16 0 0
1

Sự khác nhau giữa Front-end testing và Back-end testing

103 1 0
1

Kiểm thử phần mềm - Sơ đồ chỉ dẫn

34 0 0
1

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

96 2 3
0

AI in software testing - Trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử phần mềm

68 0 0
0

Vì sao kiểm thử UI/UX quan trọng hơn bạn nghĩ ?

9 0 0
0

Kiểm thử độ bao phủ trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (Những tips để kiểm thử độ bao phủ tối đa)

25 0 0
0

Security Testing - Tiếp cận, công cụ và kĩ thuật kiểm thử bảo mật (Part 2)

57 1 0
0

9 cách để nâng cao kỹ năng văn bản cho Software Tester

39 0 0
1

Mô hình Testing onsite - offshore và cách làm việc hiệu quả với loại hình dự án này

30 0 0
0