QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Security Testing - Tiếp cận, công cụ và kĩ thuật kiểm thử bảo mật (Part 2)

30 0 0
0

9 cách để nâng cao kỹ năng văn bản cho Software Tester

19 0 0
0

Mô hình Testing onsite - offshore và cách làm việc hiệu quả với loại hình dự án này

6 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

7 0 0
0

Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS)

53 1 0
2

Nâng cao kỹ năng Testing của bạn với các công cụ tư duy

21 0 0
0

Defect

13 0 0
2

Đặc điểm của một "Bad Tester"

34 0 0
1

Các bước để tạo ra một Test Plan

15 0 0
0

Các kịch bản test cho tính năng OTP

82 0 0
1

Cách Test các ứng dụng ngân hàng: Bí kíp & thủ thuật

28 0 0
0

QUẢN LÝ KHIẾM KHUYẾT PHẦN MỀM

105 3 0
1

7 phương pháp rèn luyện kỹ năng Testing bạn nên đề cập tới.

57 0 0
0

Vai trò và mục tiêu của Tester : cân bằng cả hai để đạt được mục tiêu của bạn

26 0 0
0

Sử dụng Tỷ lệ lỗi bị từ chối để cải thiện quá trình báo cáo lỗi

42 1 0
0

The Testing Mindset (Mindset about Agile Testing)

76 0 0
0

Web Application Testing

77 0 0
0

Vượt qua thách thức để làm tốt tài liệu test

62 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

127 0 0
1

Kịch bản thử nghiệm mẫu cho hoạt động của máy ATM

138 1 0
0