QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

6 quan điểm sai lầm khi thảo luận về kiểm thử phần mềm

14 0 0
0

Kiểm thử ứng dụng IOS : những điều cần ghi nhớ

53 0 0
1

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

50 0 0
0

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

45 1 0
2

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

37 0 0
0

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

20 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

39 0 0
0

Tester’s and Developer’s Mindsets

46 0 0
0

Tạo subscriptions trên Stripe

51 0 0
1

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

16 0 1
0

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

31 0 0
0

Estimate thời gian kiểm thử là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

32 0 0
0

Những yếu tố không cần kiểm thử

13 0 0
0

Vì sao các thiết bị test thật luôn tốt hơn các thiết bị test giả lập ?

17 0 0
1

Sự khác nhau giữa Front-end testing và Back-end testing

160 1 0
1

Kiểm thử phần mềm - Sơ đồ chỉ dẫn

39 0 0
1

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

258 2 3
0

AI in software testing - Trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử phần mềm

105 0 0
0

Vì sao kiểm thử UI/UX quan trọng hơn bạn nghĩ ?

12 0 0
0

Kiểm thử độ bao phủ trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (Những tips để kiểm thử độ bao phủ tối đa)

35 0 0
0