QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

7 0 0
0

Estimate thời gian kiểm tra là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

11 0 0
0

Những yếu tố không cần kiểm thử

7 0 0
0

Vì sao các thiết bị test thật luôn tốt hơn các thiết bị test giả lập ?

14 0 0
1

Sự khác nhau giữa Front-end testing và Back-end testing

45 1 0
1

Kiểm thử phần mềm - Sơ đồ chỉ dẫn

21 0 0
1

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

58 1 3
0

AI in software testing - Trí tuệ nhân tạo trong kiểm thử phần mềm

48 0 0
0

Vì sao kiểm thử UI/UX quan trọng hơn bạn nghĩ ?

8 0 0
0

Kiểm thử độ bao phủ trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (Những tips để kiểm thử độ bao phủ tối đa)

22 0 0
0

Security Testing - Tiếp cận, công cụ và kĩ thuật kiểm thử bảo mật (Part 2)

52 1 0
0

9 cách để nâng cao kỹ năng văn bản cho Software Tester

28 0 0
1

Mô hình Testing onsite - offshore và cách làm việc hiệu quả với loại hình dự án này

18 0 0
0

Vai trò, Trách nhiệm của test leader trong dự án.

12 0 0
0

Tìm hiểu Amazon Web Services (AWS)

112 1 0
2

Nâng cao kỹ năng Testing của bạn với các công cụ tư duy

34 0 0
0

Defect

18 0 0
2

Đặc điểm của một "Bad Tester"

36 0 0
1

Các bước để tạo ra một Test Plan

19 0 0
0

Các kịch bản test cho tính năng OTP

102 0 0
1