QA Document

QA Document

Sort by: Newest posts

5 điều đầu tiên kiểm thử viên cần có để trở nên xuất sắc và nổi trội hơn

50 0 0
0

Cách duy trì động lực và sự hiệu quả khi dự án cần kiểm thử hồi quy thường xuyên

46 0 0
0

Kỹ năng mềm cho tester : làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp

82 0 0
0

1 QA giỏi có thể tiết kiệm tiền cho tổ chức như thế nào ?

90 0 0
6

6 quan điểm sai lầm khi thảo luận về kiểm thử phần mềm

29 0 0
0

Kiểm thử ứng dụng IOS : những điều cần ghi nhớ

59 0 0
1

Quản lý rủi ro trong phát triển phần mềm và dự án kĩ thuật phần mềm

627 0 0
0

Phân tích giá trị biên - Kỹ thuật trong kiểm thử hộp đen

166 1 0
2

Hỏi đáp về sự tự do trong suy nghĩ của Tester

65 0 0
0

9 Trường hợp kiểm tra ứng dụng di động

36 0 0
0

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (PHẦN 2)

270 0 0
0

Tester’s and Developer’s Mindsets

57 0 0
0

Tạo subscriptions trên Stripe

253 0 4
1

Các Tester tìm kiếm điều gì khi thực hiện kiểm thử ?

22 0 1
0

Banking Domain Application Testing: Sample Test Cases

89 0 0
0

Estimate thời gian kiểm thử là gì? Các yếu tố liên quan, kỹ thuật Estimate.

115 0 0
0

Những yếu tố không cần kiểm thử

40 0 0
0

Vì sao các thiết bị test thật luôn tốt hơn các thiết bị test giả lập ?

24 0 0
1

Sự khác nhau giữa Front-end testing và Back-end testing

404 1 0
1

Kiểm thử phần mềm - Sơ đồ chỉ dẫn

110 0 0
1