Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

2 0 0
0

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

43 0 2
2

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

41 0 0
3

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

59 0 2
2

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

36 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

57 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

57 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

116 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

61 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

115 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

147 3 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

499 1 0
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

85 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

385 0 2
2

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

44 0 4
3

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

719 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

79 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

171 2 0
3

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

328 0 0
0

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

1.0K 0 0
1