Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

How to test your website on mobile? Làm thế nào để kiểm thử trang web của bạn trên thiết bị di động?

51 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần II)

17 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

16 0 0
0

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

50 0 2
2

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

55 0 0
4

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

102 0 2
2

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

39 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

70 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

61 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

148 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

67 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

118 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

172 3 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

569 1 0
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

86 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

462 0 2
2

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

50 0 4
3

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

812 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

81 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

175 2 0
3