Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động?

292 0 0
1
Avatar

12 công cụ kiểm thử di động tốt nhất cho ứng dụng Android và iOS [Miễn phí/Trả phí]

1.3K 1 0
0
Avatar

Kiểm tra hiệu suất trên ứng dụng di động

430 0 0
1
Avatar

Make a Different in Software Testing Basics - Phần 11

78 0 0
1
Avatar

How to test your website on mobile? Làm thế nào để kiểm thử trang web của bạn trên thiết bị di động?

546 0 0
1
Avatar

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần II)

156 0 0
1
Avatar

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

362 0 0
0
Avatar

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

593 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Avatar

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

465 2 0
5
Avatar

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

2.2K 2 3
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

139 0 0
0
Avatar

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

806 0 0
2
Avatar

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

319 1 0
0
Avatar

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

389 0 0
1
Avatar

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

267 1 0
0
Avatar

Mobile Testing Interview Questions and Answers

208 0 0
1
Avatar

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

743 4 0
1
Avatar

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

1.8K 4 1
  • Avatar
4
Avatar

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

275 0 0
0
Avatar

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

324 0 4
  • Avatar
  • Avatar
3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.