Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

How to test your website on mobile? Làm thế nào để kiểm thử trang web của bạn trên thiết bị di động?

57 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần II)

30 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

39 0 0
0

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

63 1 2
2

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

72 1 0
4

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

206 0 2
3

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

40 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

119 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

69 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

174 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

69 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

122 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

216 3 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

632 1 0
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

92 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

543 1 2
2

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

55 0 4
3

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

1.0K 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

87 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

192 2 0
3