Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

12 công cụ kiểm thử di động tốt nhất cho ứng dụng Android và iOS [Miễn phí/Trả phí]

40 1 0
0

Kiểm tra hiệu suất trên ứng dụng di động

36 0 0
1

Make a Different in Software Testing Basics - Phần 11

21 0 0
0

How to test your website on mobile? Làm thế nào để kiểm thử trang web của bạn trên thiết bị di động?

66 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần II)

46 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

72 0 0
0

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

148 1 2
2

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

122 2 0
5

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

391 0 2
3

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

42 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

181 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

112 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

217 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

86 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

137 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

286 4 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

764 1 0
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

102 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

761 1 2
2

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

89 0 4
3