Mobile testing

Sort by: Newest posts

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

31 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

38 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

40 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

102 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

49 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

110 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

116 3 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

398 1 0
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

81 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

339 0 2
2

Kiểm thử các ứng dụng mobile trên các thiết bị Low-End (Cùi bắp) lại quan trọng???

39 0 4
3

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

582 2 0
5

Một số tip tối ưu hóa thử nghiệm ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

68 0 0
0

Sự khác nhau giữa kiểm thử ứng dụng dành cho thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng web

162 2 0
3

Tổng hợp Thử nghiệm ứng dụng: Phương pháp, công cụ, kế hoạch thử nghiệm

295 0 0
0

Giới thiệu về Kiểm tra ứng dụng trên điện thoại di động

937 0 0
1

Tips nhỏ về kiểm thử iOS

208 0 0
1

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Kiểm thử ứng dụng trên điện thoại di động

451 0 0
2

Thiết bị thực và thiết bị giả lập trong kiểm thử các ứng dụng di động: Cái nào là tốt hơn?

121 0 0
2

Mobile Testing - Giao diện người dùng

427 0 0
0