Mobile testing

Mobile testing

Sort by: Newest posts

Làm thế nào để kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động?

75 0 0
1

12 công cụ kiểm thử di động tốt nhất cho ứng dụng Android và iOS [Miễn phí/Trả phí]

228 1 0
0

Kiểm tra hiệu suất trên ứng dụng di động

132 0 0
1

Make a Different in Software Testing Basics - Phần 11

43 0 0
0

How to test your website on mobile? Làm thế nào để kiểm thử trang web của bạn trên thiết bị di động?

104 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần II)

68 0 0
1

Các thử thách khi test mobile và giải pháp (Phần I)

166 0 0
0

Kiểm thử giao diện người dùng trên ứng dụng di động

347 1 2
2

MOBILE TESTING - Những tips quan trọng khi kiểm thử ứng dụng trên di động

225 2 0
5

Tạo dự án Mobile Testing với Katalon Studio và tích hợp Kobiton cloud-based device farm

1.0K 1 3
4

Tại sao kiểm thử ứng dụng trên các thiết bị cấu hình thấp lại quan trọng?

49 0 0
0

Một số hướng dẫn kiểm tra giao diện người dùng cho ứng dụng iOS và Android

397 0 0
2

How to test mobile application? Những giai đoạn còn lại, một vài mẹo nhỏ trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 4)

192 0 0
0

10 xu hướng kiểm thử phần mềm cần quan tâm năm 2019

303 0 0
1

How to test mobile application? Những giai đoạn trong kiểm thử ứng dụng di động (Phần 3)

131 0 0
0

Mobile Testing Interview Questions and Answers

159 0 0
1

How to test mobile application? Tổng quan, so sánh sự khác biệt về Mobile app & Desktop app, chiến lược kiểm thử (Phần 1)

444 4 0
1

Làm quen với Mobile App Testing - Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu

1.1K 1 1
3

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM MÀ NGƯỜI KIỂM THỬ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CẦN CÓ???

174 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

1.3K 1 2
2