QA Tools

QA Tools

Sort by: Newest posts

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

142 0 0
1

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

497 0 0
3

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm 2019

541 0 1
1

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

1.2K 0 0
0

Postman - Công cụ dành cho người mới bắt đầu kiểm thử API

1.8K 3 0
4

What is Protocol Testing ???

659 0 1
2

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 4

233 0 0
0

Hướng dẫn kiểm thử API REST

1.5K 2 0
0

Cách sử dụng Counter trong JMeter

714 1 0
1

14 công cụ kiểm tra ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019)

347 2 0
0

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 2

844 0 0
1

Top 15 công cụ kiểm tra hiệu suất tốt nhất năm 2019

2.2K 0 0
0

Giới thiệu về Selenium Webdriver - Selenium Tutorial #8

3.3K 1 0
1

Testing API đơn giản với Katalon Studio

1.8K 1 1
1

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

12.2K 3 2
8

Orthogonal Array testing. (P2)

151 0 0
1

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

2.1K 3 1
1

Orthogonal Array testing. (P1)

367 0 0
1

Các Elements thường được sử dụng trong JMeter

1.4K 0 2
1