QA Tools

QA Tools

Sort by: Newest posts
Avatar

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

444 0 0
1
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

1.3K 1 0
4
Avatar

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm 2019

2.0K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

3.1K 0 0
0
Avatar

Postman - Công cụ dành cho người mới bắt đầu kiểm thử API

7.2K 5 0
4
Avatar

What is Protocol Testing ???

1.3K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 4

450 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử API REST

4.5K 2 1
  • Avatar
0
Avatar

Cách sử dụng Counter trong JMeter

2.2K 1 0
1
Avatar

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 2

2.0K 0 0
2
Avatar

Top 15 công cụ kiểm tra hiệu suất tốt nhất năm 2019

4.7K 1 0
0
Avatar

Giới thiệu về Selenium Webdriver - Selenium Tutorial #8

5.1K 1 0
2
Avatar

Testing API đơn giản với Katalon Studio

3.6K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

51.8K 11 5
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Orthogonal Array testing. (P2)

476 0 0
1
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

4.5K 5 1
  • Avatar
1
Avatar

Orthogonal Array testing. (P1)

1.2K 0 0
1
Avatar

Các Elements thường được sử dụng trong JMeter

3.4K 1 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.