QA Tools

QA Tools

Sort by: Newest posts
Avatar

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

272 0 0
1
Avatar

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

790 0 0
3
Avatar

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm 2019

1.4K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

2.0K 0 0
0
Avatar

Postman - Công cụ dành cho người mới bắt đầu kiểm thử API

2.8K 4 0
4
Avatar

What is Protocol Testing ???

955 0 1
  • Avatar
2
Avatar

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 4

358 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử API REST

2.7K 2 0
0
Avatar

Cách sử dụng Counter trong JMeter

1.2K 1 0
1
Avatar

14 công cụ kiểm tra ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019)

457 2 0
0
Avatar

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 2

1.5K 0 0
2
Avatar

Top 15 công cụ kiểm tra hiệu suất tốt nhất năm 2019

3.3K 0 0
0
Avatar

Giới thiệu về Selenium Webdriver - Selenium Tutorial #8

4.3K 1 0
1
Avatar

Testing API đơn giản với Katalon Studio

2.5K 1 1
  • Avatar
1
Avatar

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

24.0K 5 4
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Orthogonal Array testing. (P2)

238 0 0
1
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

3.0K 3 1
  • Avatar
1
Avatar

Orthogonal Array testing. (P1)

610 0 0
1
Avatar

Các Elements thường được sử dụng trong JMeter

2.3K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.