QA Tools

QA Tools

Sort by: Newest posts

Các công cụ kiểm thử tự động nổi bật trong năm 2019 ( Phần 2)

158 0 0
1

Những lý do các QA xuất phát từ developer frontend như ReactJs hay VueJs nên sử dụng công cụ kiểm thử cypress cho website thay vì selenium.

552 0 0
3

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm 2019

714 0 1
1

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

1.3K 0 0
0

Postman - Công cụ dành cho người mới bắt đầu kiểm thử API

2.0K 3 0
4

What is Protocol Testing ???

717 0 1
2

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 4

260 0 0
0

Hướng dẫn kiểm thử API REST

1.7K 2 0
0

Cách sử dụng Counter trong JMeter

782 1 0
1

14 công cụ kiểm tra ứng dụng di động tốt nhất dành cho Android và iOS (2019)

372 2 0
0

TOP 50 Phần mềm test hữu ích cho Tester/QA - Phần 2

959 0 0
2

Top 15 công cụ kiểm tra hiệu suất tốt nhất năm 2019

2.4K 0 0
0

Giới thiệu về Selenium Webdriver - Selenium Tutorial #8

3.5K 1 0
1

Testing API đơn giản với Katalon Studio

1.9K 1 1
1

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG JIRA ĐƠN GIẢN NHẤT CHO DEVELOPER

13.3K 3 2
9

Orthogonal Array testing. (P2)

166 0 0
1

Những câu hỏi phỏng vấn ứng viên Test Manual

2.2K 3 1
1

Orthogonal Array testing. (P1)

400 0 0
1

Các Elements thường được sử dụng trong JMeter

1.5K 0 2
1