teamwork

teamwork

Sort by: Newest posts
Avatar

TEAMWORK là gì? - Phần 1

89 1 0
3
Avatar

What is Teamwork? (1)

140 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

10 cách nhanh chóng để cải thiện tinh thần đồng đội tại nơi làm việc

689 0 1
  • Avatar
1
Avatar

1 team phát triển ứng dụng của 1 công ty Nhật làm việc thế nào

299 0 0
2
Avatar

7 chìa khóa để xây dựng đội ngũ làm việc tuyệt vời

467 2 0
1
Avatar

Phòng tránh merge conflict khi làm việc cùng team

1.8K 9 5
  • Avatar
  • Avatar
24
Avatar

5 điều kiện cần thiết để tăng teamwork trong team

599 0 0
1
Avatar

Kiểm thử độc lập và Giao tiếp trong nhóm

481 1 0
0
Avatar

Hãy cùng học nhóm

71 0 0
0
Avatar

The 8 essential skills for TEAMwork

872 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.