Interview

Interview

Sort by: Newest posts
Avatar

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

13.6K 30 3
  • Avatar
  • Avatar
23
Avatar

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

7.5K 13 1
  • Avatar
8
Avatar

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

3.2K 13 23
Avatar

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

5.0K 18 4
Avatar

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

6.7K 35 8
Avatar

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

2.6K 9 7
Avatar

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

2.5K 13 4
Avatar

Developer nên trả lời thế nào cho câu hỏi "Hãy giới thiệu về bản thân" trong khi phỏng vấn?

1.7K 1 0
2
Avatar

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

852 2 0
4
Avatar

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 2: Ruby, Rails

5.4K 11 7
Avatar

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 1: SQL, OOP

10.3K 26 6
Avatar

Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

5.3K 45 4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.