Interview

Interview

Sort by: Newest posts

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

6.0K 16 9
22

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

1.1K 5 7
24

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

3.3K 7 10
20

Angular 7 Interview Questions

311 1 0
4

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

8.1K 20 6
31

PHP Interview Questions

339 2 0
2

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

5.9K 13 3
20

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

290 0 0
3

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

14.6K 35 9
53

Những câu hỏi phỏng vấn về GIT cần nhớ ngay

4.7K 22 3
17

Một vài câu hỏi phỏng vấn sql (phần 2)

6.4K 11 0
6

Chuyện phỏng vấn hay là về bài toán format số tiền. [Update ngày, 9/8]

3.0K 10 23
18

Một vài câu sql thường gặp trong phỏng vấn sql (phần 1)

3.4K 13 3
13

Tôi đã tăng gấp đôi lương của mình và có một công việc tuyệt vời sau 5 tháng như thế nào

5.2K 27 8
33

[Series] Giải quyết các câu hỏi lập trình trong phỏng vấn [Facebook - phần 1]

1.9K 8 7
7

Một số câu hỏi Phỏng vấn Ruby on Rails Developer

2.0K 12 4
7

Developer nên trả lời thế nào cho câu hỏi "Hãy giới thiệu về bản thân" trong khi phỏng vấn?

803 1 0
2

Tại sao 80% các ứng viên kỹ sư phần mềm bị người sáng lập Rails từ chối?

788 2 0
3

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 2: Ruby, Rails

3.8K 11 7
7

[Chia sẻ] Tổng hợp những câu hỏi kinh điển khi phỏng vấn kỹ thuật vị trí Ruby Dev - Phần 1: SQL, OOP

9.5K 25 6
28