+2

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 4)

121. Lỗi sau khi được tìm thấy sẽ được ghi nhận bởi ai?

Người kiểm thử ( Tester, QA)

122. Tiêu chuẩn tài liệu được công nhận trên toàn thế giới hiện nay là gì?

Không có cái nào cả.

123. Những yêu cầu của phần mềm được đưa ra bởi ai ?

Khách hàng

124. Hành động sau đây là đúng hay sai ? Một số lỗi nghiêm trọng được sửa trong phần mềm. Tất cả các lỗi đó chỉ nằm trong một mô-đun. Người kiểm thử quyết định chỉ thực hiện kiểm thử hồi quy trên mô-đun đó.

Sai. Kiểm thử hồi quy cũng nên được thực hiện trên các mô-đun khác vì việc sửa một mô-đun này có thể ảnh hưởng đến các mô-đun khác.

125. Tại sao phân tích giá trị biên sẽ cung cấp các trường hợp kiểm thử tốt?

Bởi vì lỗi thường phát sinh trong quá trình lập trình với các trường hợp khác nhau sát với phạm vi giá trị.

126. Điều gì làm cho kiểm thử khác với các loại đánh giá khác?

Nó được quản lý bởi một người quản lý đã được đào tạo, sử dụng các tiêu chí và danh sách kiểm thử input, output chính thức.

  1. Tại sao kiểm thử phụ thuộc vào cấu hình?

Bởi vì cấu hình đảm bảo cung cấp phiên bản chính xác của phần mềm kiểm thử và đối tượng kiểm thử.

128. Mô hình V là gì?

Một mô hình phát triển phần mềm minh họa các hoạt động kiểm thử tích hợp với các giai đoạn phát triển phần mềm

129. Kiểm thử bảo trì là gì?

Thực hiện khi sửa đổi, di chuyển hoặc đóng phần mềm hiện có

130. Phạm vi kiểm thử là gì?

Kiểm thử mức độ bao phủ theo một cách cụ thể . Số lượng kiểm thử được thực hiện bởi một bộ kiểm thử (với các quan điểm khác nhau, ví dụ: sử dụng các kỹ thuật dựa trên đặc điểm kỹ thuật). Kiểm thử với một số trường hợp, sau đó chúng tôi có thể đo lường phạm vi.

131. Tại sao tích hợp incremental được ưa thích hơn tích hợp "big bang"?

Bởi vì tích hợp incremental có khả năng sàng lọc và phân loại lỗi tốt hơn.

132. Quá trình bắt đầu với các mô-đun đầu cuối , được gọi là gì ?

Tích hợp từ dưới lên

133. Thời gian nào hoạt động kiểm thử có thể được tìm thấy lỗi hiệu quả nhất về mặt chi phí?

Trong quá trình lập kế hoạch kiểm thử

134. Mục đích của giai đoạn yêu cầu là gì ?

Để chốt các yêu cầu, để hiểu nhu cầu của người dùng, để xác định phạm vi kiểm thử.

  1. Tại sao chúng tôi chia kiểm thử thành các giai đoạn riêng biệt?

Chúng tôi chia kiểm thử thành các giai đoạn riêng biệt vì những lý do sau đây:

Mỗi giai đoạn kiểm thử có một mục đích khác nhau. Dễ dàng quản lý để kiểm tra theo từng giai đoạn Có thể chạy các kiểm thử khác nhau trong các môi trường khác nhau Hiệu suất và chất lượng của kiểm thử được cải thiện bằng cách sử dụng kiểm thử theo giai đoạn.

136. DRE là gì?

Để đo lường hiệu quả kiểm thử, một số liệu cần thiết được sử dụng để đo lường hiệu quả kiểm thử được gọi là DRE (Hiệu quả loại bỏ lỗi) Từ số liệu này, chúng ta sẽ biết có bao nhiêu lỗi đã tìm thấy từ tập hợp các trường hợp kiểm thử. Công thức tính DRE là

DRE = Số lỗi trong khi kiểm thử / số lỗi trong khi kiểm thử + số lỗi được tìm thấy bởi người dùng

137. Điều nào sau đây có khả năng nhận lợi nhuận nhiều nhất từ ​​việc sử dụng các công cụ kiểm thử để kiểm thử khi có thay đổi ở bất cứ mô dun nào trong phần mềm?

A) Kiểm thử hồi quy b) Kiểm thử tích hợp c) Kiểm thử hệ thống d) Kiểm thử chấp nhận của người dùng

Kiểm thử hồi quy

138. Làm thế nào để ước tính số lượng kiểm thử lại có thể được yêu cầu?

Số liệu từ các dự án tương tự đã tham gia và các thảo luận trước đó với nhóm phát triển phần mềm.

139. Nghiên cứu phân tích dòng dữ liệu là gì?

Việc sử dụng dữ liệu trên các đường dẫn thông qua mã.

  1. failure là gì?

failure là một sự khởi đầu từ hành vi được chỉ định.

141. Kiểm thử so sánh là gì?

Đây là một kiểm thử nếu bạn đưa một số đầu vào vào phần mềm, nhưng không bao giờ xem liệu phần mềm có tạo ra kết quả chính xác không? Bản chất của kiểm thử là kiểm tra xem phần mềm có tạo ra kết quả chính xác hay không và chúng ta phải so sánh những gì phần mềm tạo ra với những gì nó nên tạo ra. Bộ so sánh kiểm thử giúp tự động hóa các yêu cầu của phần mềm.

142. Ai chịu trách nhiệm ghi lại tất cả các vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục được xác định trong cuộc họp đánh giá ?

Người ghi chép

143. Mục đích chính của đánh giá không chính thức là gì

Một cách không mất nhiều chi phí để có được một số lợi ích

144. Mục đích của kỹ thuật thiết kế kiểm thử là gì?

Xác định các điều kiện kiểm thử và Xác định các trường hợp kiểm thử

145. Khi kiểm thử một hệ thống "tính toán Điểm số" .Người kiểm thử xác định rằng tất cả các điểm từ 90 đến 100 sẽ mang lại điểm A, nhưng điểm dưới 90 sẽ không phải. Phân tích này được gọi là gì ?

Phân vùng tương đương

146. Cần lựa chọn người như thế nào để có thể sử dụng các tài nguyên có sẵn để kiểm thử tự động ứng dụng web?

Lựa chọn tốt nhất là người người kiểm thử có kỹ năng kiểm thử tự động , chuyên gia web, DBA

147. Trong quá trình kiểm thử mô-đun, 'X' đã tìm thấy một lỗi và gán nó cho DEV. Nhưng DEV từ chối sửa, nói rằng đó không phải là lỗi. 'X' nên làm gì?

Gửi thông tin chi tiết về lỗi gặp phải và gắn dẫn chứng .

148.Loại kiểm thử tích hợp trong đó các yếu tố phần mềm, yếu tố phần cứng hoặc cả hai được kết hợp cùng một lúc thành một thành phần hoặc một hệ thống tổng thể, thay vì theo giai đoạn là gì ?

Kiểm thử Big-Bang

149. Trong thực tế, mô hình Vòng đời nào có thể có nhiều mức độ phát triển và kiểm thử hơn, ít hơn hoặc khác nhau, tùy thuộc vào dự án và sản phẩm phần mềm. Ví dụ: có thể có kiểm thử tích hợp thành phần sau đó kiểm thử tích hợp hệ thống ?

Mô hình chữ V

150. Kỹ thuật nào có thể được sử dụng để đạt được phạm vi bao phủ đầu vào và đầu ra? Có thể được áp dụng cho đầu vào của người dùng, đầu vào thông qua các giao diện cho một hệ thống hoặc các tham số giao diện trong kiểm thử tích hợp ?

Phân vùng tương đương

151. "Mô hình vòng đời cái mà được thúc đẩy bởi rủi ro về lịch trình và ngân sách" là mô hình gì ?

Mô hình chữ V

152. Các trường hợp kiểm thử được chạy theo thứ tự nào?

Điều quan trọng nhất phải được kiểm thử trước

  1. Càng về sau trong vòng đời phát triển, một lỗi được phát hiện càng tốn kém.

Lỗi đã được tích hợp vào nhiều tài liệu, mã, kiểm tra, v.v.

154. Coverage measurement là gì?

Nó là một biện pháp để kiểm thử kỹ.

155. Kiểm thử giá trị biên là gì?

Kiểm tra các điều kiện biên trên, biên dưới và biên trên của các lớp tương đương đầu vào và đầu ra. Ví dụ: giả sử một ứng dụng ngân hàng nơi bạn có thể rút tối đa 20.000 rupee và tối thiểu là 1 rupi, trong kiểm thử giá trị biên chỉ kiểm tra ranh giới chính xác, thay vì đánh ở giữa. Điều đó có nghĩa là kiểm tra trên giới hạn tối đa và dưới giới hạn tối thiểu.

156. COTS đại diện cho cái gì?

Commercial Off The Shelf.

157. Việc cho phép các kiểm thử cụ thể được thực hiện trên một hệ thống hoặc mạng giống với môi trường mà sản phẩm được kiểm thử cái mà sẽ được sử dụng khi phát hành được gọi là gì?

Môi trường kiểm thử

158. Điều gì có thể được coi là dựa trên kế hoạch dự án, nhưng với số lượng chi tiết lớn hơn?

Kế hoạch kiểm thử cho từng giai đoạn

159. Phát triển ứng dụng nhanh là gì?

Phát triển ứng dụng nhanh (RAD) là sự phát triển song song của các chức năng và tích hợp sau đó. Các thành phần / chức năng được phát triển song song như thể chúng là các dự án nhỏ, các phát triển được gom lại theo thời gian, được phân phối và sau đó được ghép thành một nguyên mẫu hoạt động. Nhanh chóng cung cấp cho khách hàng một cái gì đó để xem và sử dụng và cung cấp phản hồi về việc giao hàng và các yêu cầu của họ. Có thể thay đổi và phát triển sản phẩm nhanh chóng bằng phương pháp này.

Tài liệu tham khảo

https://www.guru99.com/software-testing-interview-questions.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.