Interview

Interview

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

4.6K 8 3
Avatar

5 lời khuyên cho các cuộc phỏng vấn technical

555 0 0
5
Avatar

Các câu hỏi phỏng vấn Ruby on Rails Developer - Phần 5

479 1 0
3
Avatar

Android Developer nên biết các Cấu trúc dữ liệu này cho buổi Interview tiếp theo

641 5 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Hành trang cho những bạn đi phỏng vấn PHP ( Cơ bản )

9.8K 14 6
Avatar

JBoss Fuse Interview Questions

219 2 1
  • Avatar
3
Avatar

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 4)

2.5K 2 0
2
Avatar

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 3)

1.3K 2 0
0
Avatar

150 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn kiểm thử phần mềm hàng đầu (Phần 2)

2.4K 4 0
0
Avatar

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

21.3K 28 5
Avatar

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Developer

1.5K 2 0
0
Avatar

Những câu hỏi mình thường hỏi ứng viên khi phỏng vấn AI - Phần 1 - Lý thuyết toán cơ bản

13.9K 25 10
Avatar

Tôi đã phỏng vấn ở Sillicon valley như thế nào - part 1

1.3K 5 8
Avatar

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 2

7.3K 10 10
Avatar

Angular 7 Interview Questions

400 1 0
4
Avatar

[Laravel]Hỏi đáp về Laravel Phần 1

13.9K 24 6
Avatar

PHP Interview Questions

371 2 0
2
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 2)

7.3K 15 3
Avatar

Tại sao nhà sáng lập Rails tự động loại 80% ứng viên kỹ sư phần mềm

372 0 0
3
Avatar

Một số câu hỏi phỏng vấn Android bạn nên lưu ý (phần 1)

24.0K 38 9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.