DevOps

DevOps

Sort by: Newest posts
Avatar

Sự khác nhau giữa Agile và DevOps

3.2K 2 0
3
Avatar

Deploy docker app lên cloud hosting (Digitalocean)

6.9K 17 3
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

How To Adopt DevOps in your Organization

189 0 0
1
Avatar

Tự xây dựng hệ thống CI/CD cùng Ansible, Docker và Drone

6.8K 13 0
12
Avatar

Jenkins Pipeline for beginners

13.4K 16 4
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Nhật ký học CI/ CD bắt đầu từ Drone.io

5.2K 22 3
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Testing Strategies in Microservices Architecture

358 2 0
2
Avatar

Deploying .NET Application on Docker & Kubernetes

1.2K 4 0
2
Avatar

Top 10 Things To Know in DevOps

1.4K 3 0
3
Avatar

DevOps cho doanh nghiệp

555 1 0
-1
Avatar

DevOps là gì ? Phần cuối

1.2K 1 0
-3
Avatar

DevOps là gì ? Phần II

1.6K 1 1
 • Avatar
-3
Avatar

DevOps là gì ? Phần I

2.1K 4 0
-1
Avatar

World Quality Report 2016 - Xu hướng hiện tại của đảm bảo chất lượng và kiểm thử

325 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P3)

2.1K 11 0
14
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P2)

4.6K 13 0
21
Avatar

Tìm hiểu và làm việc với docker container networks (P1)

11.4K 36 3
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

Sử dụng Docker (và cả Docker Compose) cho dự án Django

24.5K 43 14
 • Avatar
 • Avatar
33
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.