RNN

RNN

Sort by: Newest posts
Avatar

Attention và sự hình thành của mô hình Transformer

329 1 0
7
Avatar

Introduction Backpropagation RNN and LSTM(Series 3)

134 2 0
2
Avatar

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

16.7K 12 2
  • Avatar
  • Avatar
38
Avatar

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

2.7K 8 0
16
Avatar

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

28.1K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.