RNN

RNN

Sort by: Newest posts
Avatar

Attention và sự hình thành của mô hình Transformer

1.2K 2 0
9
Avatar

Introduction Backpropagation RNN and LSTM(Series 3)

267 2 0
2
Avatar

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

21.6K 15 3
  • Avatar
  • Avatar
41
Avatar

GRU - Mạng Neural hồi tiếp với nút có cổng

3.9K 8 0
17
Avatar

Recurrent Neural Network(Phần 1): Tổng quan và ứng dụng

35.4K 6 6
  • Avatar
  • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.