Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Holographic Computing Possibilities with Windows Mixed Reality App Development

22 0 0
0

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

3.2K 2 4
8

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

6.9K 5 3
11

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

495 4 4
7

How to make a Chatbot with Artificial Intelligence (AI)?

283 0 0
0

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

47 0 0
0

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

3.4K 11 6
38

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

11.0K 9 12
25

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

4.6K 16 19
25

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

806 0 0
2

Exploring the Future of Mobile App Development

141 0 1
1

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

789 2 2
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

555 14 0
9

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

92 0 0
0

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

401 2 0
1

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ như thế nào?

893 3 0
4

Phương thức xây dựng nền tảng AI để giúp doanh nghiệp tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới trong kỷ nguyên 4.0

319 0 0
2

Tại sao AI và IoT cần làm việc như một chiếc xe đạp đôi?

835 1 1
0

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

15.7K 13 5
15

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

2.0K 0 2
8

Artificial Intelligence