Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Ứng dụng Deep Learning cho bài toán nhận diện chữ viết (OCR)

2.3K 3 3
8

Giới thiệu về các pre-trained models trong lĩnh vực Computer Vision

4.0K 4 3
9

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản với Keras

382 3 2
6

How to make a Chatbot with Artificial Intelligence (AI)?

248 0 0
0

What Are Chatbots? Benefits of Chatbot in Business Solutions.

37 0 0
0

BERT- bước đột phá mới trong công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google

2.3K 9 6
36

Hệ thống nhận diện gương mặt hoạt động như thế nào?

9.2K 8 12
25

Lý thuyết về mạng Bayes và ứng dụng vào bài toán lọc thư rác

3.5K 16 17
24

Iris Data Analysis và Machine Learning (Python)

506 0 0
2

Exploring the Future of Mobile App Development

132 0 1
1

Làm quen với xử lý ngôn ngữ tự nhiên

700 2 2
5

Cheat Sheets cho AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning và Big Data

494 14 0
7

Microsoft công bố về Project Kinect for Azure cùng với nhiều công nghệ khác hỗ trợ phát triển giải pháp AI hướng dến Edge và Cloud.

75 0 0
0

IoT and AI: Thinking Linking Things - Age of VUI

383 2 0
1

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bán lẻ như thế nào?

837 3 0
4

Phương thức xây dựng nền tảng AI để giúp doanh nghiệp tạo ra những ưu thế cạnh tranh mới trong kỷ nguyên 4.0

291 0 0
2

Tại sao AI và IoT cần làm việc như một chiếc xe đạp đôi?

673 1 1
0

[Computer Vision] Object Detection (nhận diện vật thể) chỉ với 10 dòng code sử dụng ImageAI

11.8K 13 4
15

Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 3)

1.8K 0 1
7

Making chatbot with BotPlatform, Integrated in Mobile

224 1 0
4

Artificial Intelligence