Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

Thuật toán Minimax (AI trong Game)

23.1K 19 4
13

Machine Learning thật thú vị - Nhập môn về Học sâu

999 1 0
0

Artificial Intelligence - Introduction (AI to ML beginner part 1)

317 3 0
0

Machine Learning

177 0 2
3

10 xu hướng công nghệ đáng chú ý nhất trong năm 2017

1.2K 2 0
0

IoT and cameras: từ sự thông minh tới sự phân tích

191 0 0
0

Artificial Intelligence (AI). What the future holds for Mankind and Technology

171 0 0
0

Tại sao Alpha Go chiến thắng cờ vây là một bước ngoặt lịch sử loài người?

747 2 1
5

AlphaGo: Mastering the ancient game of Go with Machine Learning

136 0 0
2

Artificial Intelligence