Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Sort by: Newest posts

TensorFlow

699 0 0
0

Thuật toán Minimax (AI trong Game)

26.3K 19 5
14

Machine Learning thật thú vị - Nhập môn về Học sâu

1.0K 1 0
0

Artificial Intelligence - Introduction (AI to ML beginner part 1)

343 3 0
0

Machine Learning

189 0 2
3

10 xu hướng công nghệ đáng chú ý nhất trong năm 2017

1.3K 2 0
0

IoT and cameras: từ sự thông minh tới sự phân tích

220 0 0
0

Artificial Intelligence (AI). What the future holds for Mankind and Technology

184 0 0
0

Tại sao Alpha Go chiến thắng cờ vây là một bước ngoặt lịch sử loài người?

846 2 1
5

AlphaGo: Mastering the ancient game of Go with Machine Learning

153 0 0
2

Artificial Intelligence