Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Tạo một Notification cho Wearables

126 1 0
0

Under The Hood: Android View System - Part 1

425 2 2
3

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

1.1K 0 1
0

Nhận dạng giọng nói - Speech To Text - Sample Android

7.9K 1 2
-2

Tích Hợp Google Analytics V4 Trong Ứng Dụng Android

1.4K 0 0
0

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

1.1K 1 1
1

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

357 0 0
0

Wearable Maps

53 0 0
0

Fake GPS – đơn giản mà hữu dụng

47.7K 5 4
7

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

9.5K 5 1
7

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng có phần giới thiệu Intro Slide

512 3 0
4

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

1.0K 3 0
0

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

342 0 0
2

[Android TV] Phần 2: Xử lý phần cứng TV apps.

286 0 0
1

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

1.0K 2 0
0

Xây dựng ứng dụng ChatApp partII

312 1 2
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

1.5K 1 1
0

Xây dựng ứng dụng ChatApp partI

348 1 0
1

OkHttp 3

5.8K 1 4
3

Thư viện load ảnh Glide cho ứng dụng Android

10.0K 2 1
9