Android App

Android App

Sort by: Newest posts

Firebase Cloud Messaging Tutorial for Android

1.2K 0 0
0

Tạo một Notification cho Wearables

97 1 0
0

Under The Hood: Android View System - Part 1

343 2 2
3

Thêm Facebook Comments Widget vào trong ứng dụng Android

792 0 1
1

Nhận dạng giọng nói - Speech To Text - Sample Android

6.7K 1 2
-1

Tích Hợp Google Analytics V4 Trong Ứng Dụng Android

1.2K 0 0
0

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

835 1 1
1

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

271 0 0
0

Wearable Maps

41 0 0
0

Fake GPS – đơn giản mà hữu dụng

45.4K 5 3
7

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

6.3K 4 0
6

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng có phần giới thiệu Intro Slide

376 2 0
3

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

796 3 0
0

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

251 0 0
0

[Android TV] Phần 2: Xử lý phần cứng TV apps.

228 0 0
1

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

767 2 0
0

Xây dựng ứng dụng ChatApp partII

256 1 2
0

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

1.0K 1 1
0

Xây dựng ứng dụng ChatApp partI

271 1 0
1

OkHttp 3

4.5K 1 4
3