Android App

Android App

Sort by: Newest posts
Avatar

Nhận dạng giọng nói - Speech To Text - Sample Android

10.2K 2 2
 • Avatar
-2
Avatar

Tích Hợp Google Analytics V4 Trong Ứng Dụng Android

2.2K 0 0
0
Avatar

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

2.0K 1 1
 • Avatar
2
Avatar

[Android TV] Phần 4: Tạo TV Navigation

476 0 0
0
Avatar

Wearable Maps

75 0 0
0
Avatar

Fake GPS – đơn giản mà hữu dụng

55.9K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

28.6K 7 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn xây dựng ứng dụng có phần giới thiệu Intro Slide

603 3 0
4
Avatar

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

1.7K 3 0
3
Avatar

[Android TV] Phần 3: Xây dựng bố cục cho TV app

486 0 0
3
Avatar

[Android TV] Phần 2: Xử lý phần cứng TV apps.

416 0 0
1
Avatar

Sử dụng thư viện ngoài (compact-calendar-view) và tạo todo list với Android

1.7K 2 0
1
Avatar

Xây dựng ứng dụng ChatApp partII

431 1 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Hướng dẫn tạo màn hình splash trong android

2.9K 1 1
 • Avatar
0
Avatar

Xây dựng ứng dụng ChatApp partI

500 1 0
1
Avatar

OkHttp 3

9.8K 1 4
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Thư viện load ảnh Glide cho ứng dụng Android

18.7K 4 1
 • Avatar
13
Avatar

Hướng dẫn làm một app nghe nhạc online và offline đơn giản (Part 2-1)

7.4K 4 14
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Hướng dẫn làm một app nghe nhạc online và offline đơn giản

22.4K 13 31
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu lập trình Android bằng cách làm ứng dụng tìm kiếm truyện

3.2K 1 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.