Android Framework

Android Framework

Sort by: Newest posts
Avatar

Hướng dẫn Robotium: Android Framework đầu tiên của bạn

194 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về Framework - Giới thiệu một số Framework phổ biến.

4.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Top JavaScript Frameworks for Web Application Development

71 1 0
-2
Avatar

Kotlin Tutorial - 12 lý do bạn nên bắt đầu sử dụng Kotlin cho Android ngay hôm nay

1.1K 0 0
3
Avatar

Kotlin Tutorial - Bài 3: Classes trong Kotlin: Mạnh hơn và tốn ít effort hơn

1.7K 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Kotlin Tutorial - Bài 2: Biến trong Kotlin, sự khác nhau giữa Java và Kotlin. val và var

2.9K 0 0
2
Avatar

Kotlin Tutorial - Bài 1: Tạo Project đầu tiên với Kotlin

1.4K 0 2
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Một số vấn đề với Kotlin Android Studio

587 0 0
0
Avatar

Dependency injection với Dagger 2 - Thiết lập phạm vi (scope)

2.3K 9 0
2
Avatar

Dependency injection với Dagger 2 - API

1.8K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

4.1K 9 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Under The Hood: Android View System - Part 1

464 2 2
 • Avatar
3
Avatar

Dependency injection với Dagger 2 - Giới thiệu về DI

2.3K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
-1
Avatar

No-SQL for Android: Realm Database

410 2 2
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu các mô hình Kiến trúc trong phát triển ứng dụng trong android.

3.4K 3 0
1

Android Framework


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.