Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 2)

6.5K 8 0
16
Avatar

Bypass PowerShell execution policies trên Windows

7.5K 5 0
17
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập - Phần 2

5.9K 5 0
16
Avatar

Remote debug java bằng Visual Studio Code. Bạn đã thử chưa?

5.6K 5 0
13
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) - Phần 1

6.2K 11 0
21
Avatar

Kỹ thuật Persistence trong Red Teaming (Phần 1)

5.6K 4 0
21
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 1)

6.1K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

[Write up] Cyber Space OSINT Playground - Travelling

5.0K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

[Write-up] Romhack CTF 2022 - [Forensics] Chiếc email nguy hiểm...

5.7K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Thuật toán mã hoá khối và một số trường hợp tấn công trong CTF (Phần 1)

5.3K 6 1
 • Avatar
17
Avatar

Cùng tìm hiểu về RFID, công nghệ "tiên tiến" Việt Nam đang sử dụng với ETC (thu phí không dừng)

8.4K 9 9
 • Avatar
 • Avatar
30
Avatar

Bạn "hack" được website, tôi cũng có thể !!!

6.5K 22 4
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Biến đổi payload trong Burp Suite nhanh chóng và dễ dàng hơn cùng với extension Hackvertor

3.5K 9 2
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Các Browser Extensions nên có dành cho Pentester

2.6K 10 1
 • Avatar
22
Avatar

Phân tích CVE-2022-24787: Lỗ hổng .NET deserialization dẫn đến SSRF

2.8K 10 1
 • Avatar
17
Avatar

Bug bounty writeup: Một vài lưu ý khi bắt đầu tham gia vào các nền tảng Bug bounty

3.7K 9 0
16
Avatar

Bug bounty writeup: Lỗ hổng Stored XSS và bug bounty đầu tiên đầy sóng gió

2.8K 10 1
 • Avatar
20
Avatar

FlipperZero - Trợ thủ đắc lực cho pentesters và geeks

17.8K 7 26
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Lộ SỐ TÀI KHOẢN ngân hàng, tôi đã mất TẤT CẢ!!!

9.5K 3 7
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Process Injection

2.8K 5 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.