Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Insecure Serialization and new Gadgets in .NET framework (P1)

5.0K 1 0
10
Avatar

Giả lập tấn công mạng với Infection Monkey

5.7K 5 5
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Phòng chống Race Condition trong Django

5.2K 6 0
18
Avatar

Lỗ hổng bảo mật trong WebView ở các ứng dụng Android

6.3K 2 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Giới thiệu Caido: đối thủ tiềm năng của Burp Suite

6.3K 5 0
15
Avatar

Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập (phần 6): Persistence

5.8K 3 2
  • Avatar
11
Avatar

Cookie và cách bảo vệ chúng

6.3K 9 0
16
Avatar

GraphQL - Hiểu để hack (Phần 3)

5.9K 3 0
9
Avatar

Bạn đã biết về lỗ hổng Class Pollution trong Python hay chưa (P2)?

6.4K 2 0
10
Avatar

GraphQL - Hiểu để hack (Phần 2)

8.6K 5 0
13
Avatar

PHẢI BẠN KHÔNG? CÙNG SỬA NHÉ: những lỗi khi sử dụng quyền truy cập của Android

7.8K 4 0
14
Avatar

Kubernetes Hacking Phần 2: Cài đặt và triển khai ứng dụng

8.1K 4 1
  • Avatar
11
Avatar

Kubernetes Hacking Phần 1: Tìm hiểu cơ bản về Kubernetes

8.9K 9 0
14
Avatar

GraphQL - Hiểu để hack (Phần 1)

9.7K 6 0
17
Avatar

Khai thác lỗ hổng Firebase Realtime DB trên Android

8.8K 2 0
14
Avatar

OpenTSDB 2.4.0 & 2.4.1 Remote Code Execution

9.0K 1 0
9
Avatar

Wordpress Plugin và những lỗ hổng bảo mật thường gặp (Phần 2)

8.5K 3 0
10
Avatar

Kỹ thuật Post-Exploitation trong Red Team - Linux

8.9K 5 0
11
Avatar

[Write up] NaHamCon CTF 2023 - Android challenge

8.9K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

SAML Hacking (phần 2) - XML Signatures

7.9K 3 0
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.