Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Linux Lateral Movement - Leo "quyền ngang" trên Linux

2.2K 3 0
10
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không? (Phần 2)

3.6K 13 1
 • Avatar
15
Avatar

Bypass AppLocker trên Windows

1.4K 3 0
9
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không?

4.7K 21 1
 • Avatar
21
Avatar

Leo thang đặc quyền thông qua Windows Access Token

1.4K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Các phương pháp bypass AV cơ bản

2.9K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

ToolHub #2: Patch Android app bằng Android app với APK Editor Pro

1.9K 1 1
 • Avatar
8
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P2)

207 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P1)

893 3 0
9
Avatar

RCE với Dependency Confusion

3.6K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

THẢ MỒI - Chiêu trò LỪA ĐẢO qua mạng quen thuộc

4.7K 3 1
 • Avatar
24
Avatar

[Write up] HTB: BountyHunter - Khai thác lỗ hổng XXE

459 2 0
8
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

390 1 0
7
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

432 2 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

1.3K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 3)

691 12 6
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Một số mô hình an toàn thông tin

2.2K 0 0
9
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 2)

665 14 8
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Code Exploit Server như Portswigger để khai thác web

4.0K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Lỗ hổng Business logic trong bảo mật ứng dụng website

1.2K 4 0
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.