Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

337 1097 7 1.2M
Silver Content Creator
Avatar

Tìm hiểu về Social-Engineer Toolkit và kỹ thuật phishing Facebook

4.1K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Phân tích lỗ hổng thực thi mã từ xa trên C1 CMS: CVE-2021-34992

871 0 0
13
Avatar

One-click Login với Metamask, sử dụng chữ ký điện tử có rủi ro gì?

5.3K 2 10
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Cần làm ngay 10 điều sau nếu bạn không muốn mất thông tin cá nhân (PII) hay dữ liệu nhạy cảm!!!

650 2 0
12
Avatar

Lại hack game Blockchain, truy cập vào tài khoản bất kỳ trong game

8.9K 7 0
39
Avatar

Hack game Blockchain, trend mới đang thịnh hành

6.1K 8 4
 • Avatar
 • Avatar
20
Avatar

Proxifier - Hỗ trợ kết nối proxy cho các ứng dụng không hỗ trợ proxy

5.4K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 2]

460 3 0
10
Avatar

[Write up] SVATTT 2021 (ASCIS 2021): No One

1.0K 2 0
17
Avatar

Phân tích lỗi LFI trên package @redocly/openapi-cli

325 2 0
11
Avatar

Hàm trong PHP hoạt động như nào?

738 1 0
12
Avatar

[Phân tích CVE] any23 (Phần 1)

355 0 0
5
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 1]

667 4 0
8
Avatar

Phân tích lỗ hổng uploadfile trên Apache Ofbiz (CVE-2021-37608 bypass)

4.2K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng Clickjacking

2.2K 0 0
5
Avatar

[Write up] HTB: Knife - PHP 8.1.0 RCE

343 0 1
 • Avatar
6
Avatar

DNSStager - Công cụ giúp bạn ẩn payload trong DNS

3.7K 0 0
6
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

1.0K 0 0
5
Avatar

EC-Cube CMS và một số vấn đề bảo mật

1.7K 6 0
13
Avatar

Khai thác lỗ hổng dựa trên chức năng quên mật khẩu

2.0K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.