Hoang Van Cuong

@hoang.van.cuong

Report

Làm thế nào để làm việc hiệu quả hơn với Android Studio Plugin

13 0 0
1

8 bước để tích hợp Google Pay vào Android

64 0 0
1

MotionLayout và ShapeOfView một sự kết hợp tuyệt vời trong thiết kế UI UX trong ứng dụng Android

92 2 0
3

Những dự án Open Source Android tuyệt vời sẽ giúp đỡ bạn trong công việc và học tập rất nhiều

935 6 0
10

DSLs trong Kotlin (Phần 1)

105 0 0
1

24 thư viện và dự án Android sẽ giúp ích công việc của bạn đã ra mắt trong năm 2018

285 3 1
2

5 bước tích hợp Biometric Authentication vào ứng dụng Android

162 1 0
2

Làm thế nào để lưu trữ token một cách bảo mật trong Android

338 3 0
3

Tìm hiểu Android Architecture Components Phần 1 - ViewModel

273 1 0
1

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 3)

78 2 0
2

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 2)

215 3 0
1

Sử dụng Android Architecture Components áp dụng vào Firebase Realtime Database (Phần 1)

232 3 0
1

Hàm tham chiếu trong Kotlin: sử dụng hàm như một lambdas khắp nơi

237 0 0
1

Vận dụng lợi thế Kotlin để viết hàm Add và Replace Fragment mà Java không làm nổi trong Android

598 0 0
1

GUIDELINES, BARRIERS, CHAINS AND GROUPS trong CONSTRAINTLAYOUT

417 2 0
0

Cách test những Fragment một cách đơn lẻ

93 0 0
0

Những nguyên tắc cơ bản để code của bạn tốt hơn

800 6 0
5

Cách tạo Splash Screen thế nào cho đúng và hiệu quả

1.6K 4 0
4

Tìm hiểu về Context và cách sử dụng tối ưu trong Android

2.8K 1 0
1

RTL trong ứng dụng Android. Những điều bạn cần phải biết

588 1 0
2