android kotlin

android kotlin

Sort by: Newest posts
Avatar

Bắt đầu xây dựng Mobile App với Kotlin Multiplatform Mobile (KMM)

431 9 0
8
Avatar

Tổng quan về Kotlin Multiplatform Mobile

581 6 0
7
Avatar

Kotlin Flow - Những lưu ý đáng tiền

728 5 0
16
Avatar

Retrofit parsing process - Under the hood

240 2 0
6
Avatar

Kotlin Coroutines trong Android

197 2 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

[Android] Kotlin có gì hay so với Java ?

447 3 6
Avatar

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

1.8K 9 8
Avatar

Học Android trong 1000 từ - Bước 1: Kotlin cơ bản

359 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Cùng khám phá bộ thư viện chuẩn Kotlin 1.5

196 1 0
4
Avatar

Pass data between destinations

170 0 0
0
Avatar

Expandable RecyclerView trong Android(Kotlin)

952 1 0
2
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

221 1 0
4
Avatar

Tản mạn về Jetpack Compose

534 1 0
6
Avatar

[Android]Làm việc chuyên nghiệp hơn với String.xml

1.0K 4 1
  • Avatar
14
Avatar

Lắng nghe trạng thái kết nối Internet trong Android dùng LiveData

441 4 1
  • Avatar
4
Avatar

Alert Dialog - Những điều có thể bạn chưa biết !

644 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về splash in Android 12 Beta

269 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu những Animation cơ bản trong Android

135 1 0
2
Avatar

Kotlin Collection Functions

275 5 2
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Android Kotlin Coroutine Scopes

587 0 0
0
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.