Sử dụng reactive pattern với LiveData trong ViewModel part II

I, Giới thiệu

 • Xin chào mọi người lại là mình đây. Ở bài viết lần trước, mình đã trình bày phần I của việc sử dụng reactive pattern của LiveData trong ViewModel.
 • Tưởng chừng như việc xử dụng LiveData sẽ rất đơn giản nhưng nó cũng sẽ có những bẫy mà chúng ta không ngờ tới.
 • Hiểu rõ và kỹ lưỡng cách sẽ giúp chúng ta implement 1 cách hoàn chỉnh và chính xác nhất.
 • Ở phần tiếp theo này, mình sẽ đưa ra các lỗi hay xảy ra khi xử dụng LiveData.

II. Nội dung

 1. Khi nào không nên sử dụng LiveData ?
 • Việc sử dụng LiveData là rất tốt bởi các thành phần của app được bound với nhau và tận dụng được lợi thế Lifecycle-aware.
 • Nhưng hãy cẩn thận không phải trường hợp nào bạn cũng áp dụng LiveData.
 • Lời khuyên: Nếu 1 thành phần của app không kết nối với UI, bạn không nên sử dụng LiveData.
 • Ví dụ: Trong app, bạn có 2 thành phần: User ManagerToken Uploader. User Manager sinh ra 1 token để upload lên server.

 • Câu hỏi đặt ra là nếu Token Uploader quan sát (observe) User Manager thì LifecycleOwner (LifecycleOwner được truyền vào onChange() method) sẽ là đối tượng nào ?
 • Chức năng upload token này không liên qua tới View.
 • Hơn thế nữa, nếu bạn cho LifecycleOwner trong View, thì khi View không ở trạng thái active, token có thể sẽ không được upload.
 • Giải pháp 1: Nếu observe không được, bạn có thể sử dụng observeForever() (nhận mọi event và sẽ không tự động bị remove) ở Token Uploader. Dựa vào Lifecycle trong User Manager mà bạn có thể remove việc observe khi token được upload. Giải pháp này có thể là 1 cách giải quyết nhưng chúng ta không cần thiết phải làm như vậy.
 • Giải pháp 2: Đơn giản chúng ta chỉ cần để User Manager tác động Token Uploader upload token 1 cách trưc tiếp.

 1. Antipattern: sharing instances of LiveData
 • Khi 1 class hiển thị LiveData cho 1 class khác, hãy suy nghĩ cẩn thận rằng bạn muốn hiển thị cùng 1 instance hay nhiều instance.
 • Ví dụ:

 • Nếu SharedLiveDataSource là singleton class, có phải luôn luôn chỉ có 1 instance của result không ?
 • Câu trả lời là không. Có những trường hợp sẽ cho ra nhiều instance của result.

 • Gọi 2 phương thức trên bạn sẽ gặp phải lỗi. Observer (userId = 1) có thể nhận update với data thuộc về userId = 2. Do 2 method đều chỉ update cùng 1 instance của result.
 1. Mediator smell: adding sources outside initialization
 • Sử dụng observer pattern là an toàn hơn việc bạn giữ reference của View ( cái mà MVP vẫn còn trong MVP).
 • Tuy nhiên vẫn có trường hợp có thể gây leak:
 • Mỗi lần bạn gọi addSource() method, bạn lại thêm 1 source vào trong destination.
 • Nhưng những source đã không còn được sử dụng không bị remove đi dẫn đến leak bộ nhớ.
 • Chú ý: Transformation.switchMap sẽ thêm 1 source và tự động remove source cũ khi thêm source mới nên các bạn không phải lo lắng về việc leak bộ nhớ.
 1. Transformation smell: Transformation outside initilization
 • Tranforamtion.mapTransformation.switchMap tạo ra 1 instance của randomNumber mỗi lần gọi.
 • Nếu việc theo dõi xảy ra ở onCreate() của View, sau đó mỗi lần gọi onGetNumber() lại sinh ra 1 instance mới của randomNumber thì hàm việc observer ở onCreate() sẽ không còn ý nghĩa nữa.
 • Kết luận: Không khai bào LiveData bằng biến var. Sử dụng Transformation operation ở bước khởi tạo.
 1. Giải pháp: Sử dụng Transformatio ở bước khởi tạo

III, Kết luận

 • Những sai lầm trên chúng ta rất có thể mắc phải mà không để ý.
 • Hi vọng bài viết giúp được mọi người trong việc sử dụng LiveData, ViewModel cùng với mô hình MVVM.

Happy coding


All Rights Reserved