Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Android CameraX - Extensions

110 0 0
1

Tìm hiểu về Navigation Component

75 0 0
1

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

128 1 0
2

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

112 0 1
3

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

197 1 1
4

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

236 1 0
1

Navigation Architect- trong Android JetPack

73 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

128 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

123 4 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

189 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

265 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

444 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

425 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

122 2 0
4

WorkManager Basics

115 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

254 0 0
1

Android Room Persistence Library

439 0 0
2

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

258 5 0
3

AndroidX! bạn đã dùng nó chưa???

6.0K 1 0
15

Android Jetpack - Emoji Compatibility

153 2 0
2

Android Jetpack