Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

239 2 2
3

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

189 1 2
2

Android CameraX - Extensions

169 0 0
2

Tìm hiểu về Navigation Component

152 0 0
2

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

244 1 0
2

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

205 0 1
3

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

559 2 1
6

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

508 1 0
1

Navigation Architect- trong Android JetPack

105 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

162 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

187 3 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

215 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

399 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

624 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

629 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

153 2 0
4

WorkManager Basics

150 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

347 0 0
1

Android Room Persistence Library

520 0 0
2

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

293 5 0
4

Android Jetpack