Android Jetpack

Android Jetpack

Sort by: Newest posts

Giới thiệu về Constraint Layout 2.0

189 2 2
3

[Android] Học cách tạo một ứng dụng tuyệt vời thông qua ví dụ

152 0 2
2

Android CameraX - Extensions

138 0 0
2

Tìm hiểu về Navigation Component

111 0 0
1

Sử dụng Jetpack Compose để dựng UI trong Android

204 1 0
2

Sử dụng Jetpack Compose cho project Android với mô hình MVVM

174 0 1
3

Làm thế nào để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trên thiết bị Android sử dụng AndroidKeyStore

327 2 1
6

Jetpack Compose - UI Framework mới của Android

417 1 0
1

Navigation Architect- trong Android JetPack

88 0 0
1

Cải thiện hiệu năng ứng dụng Android với Benchmarking

146 0 0
2

Giới thiệu về WorkManager (Worker, WorkRequest, WorkManager) - Phần 2

153 4 0
5

Giới thiệu về WorkManager - Phần 1

206 2 1
4

ViewModels với Saved State, Jetpack Navigation, Data Binding và Coroutines

335 0 0
3

Chuyển đổi ứng dụng Android của bạn sang sử dụng Jetpack

535 1 0
0

CameraX trong Android Jetpack

521 0 0
0

CameraX - Jetpack Support Library

134 2 0
4

WorkManager Basics

135 1 0
2

Android JetPack Series - Chapter 1 - WorkManager

293 0 0
1

Android Room Persistence Library

479 0 0
2

Android WorkManager - Cách thức tiếp cận mới với schedule job !

276 5 0
4

Android Jetpack