Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Cách xây dựng testcase cơ bản

15.6K 11 0
8

Front-end vs Back-end trong kiểm thử

619 0 0
0

10 nguyên nhân khiến bug bị từ chối và các giải pháp dành cho Tester!

386 0 0
2

Quá trình kiểm thử thực tế trong một môi trường thật hoặc một môi trường công ty

430 0 0
0

Mutation testing

120 0 0
0

Học gì để trở thành một Tester?

3.4K 5 0
3

Phân tích giá trị biên (Bounary Value Analysis - BVA)

2.6K 0 0
0

Một số chú ý để kiểm thử phần mềm hiệu quả hơn

575 1 0
3

Hướng dẫn tạo Test Case (cơ bản)

32.4K 14 4
19