Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

859 7 8
15

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

77 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

103 0 0
1

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

98 0 1
1

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

85 0 0
1

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

143 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

322 1 1
5

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

192 2 0
2

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PRODUCT RISKS VÀ PROJECT RICKS

133 1 0
2

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

331 0 0
2

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

120 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

340 0 0
0

Một Tester giỏi sẽ hỏi những câu hỏi hay

145 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

208 0 0
1

Psychology of Testing

62 0 1
4

Jmeter là gì? Tại sao lại sử dụng Jmeter? Những ưu điểm và nhược điểm của nó

363 0 0
0

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

747 0 0
4

Hướng dẫn kiểm thử API REST

787 2 0
0

Tester có cần biết code hay không?

439 0 0
2

Làm thế nào để trở thành 1 kiểm thử viên phần mềm? (Part 2)

103 0 0
1