Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

38 0 0
0

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

551 0 0
0

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

609 0 0
2

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

468 0 2
2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

174 1 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

92 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.0K 7 8
15

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

152 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

221 0 0
1

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

106 0 1
1

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

138 0 0
1

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

189 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

1.8K 0 1
5

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

278 3 0
2

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PRODUCT RISKS VÀ PROJECT RICKS

208 1 0
2

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

716 1 0
2

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

206 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

1.1K 0 0
0

Một Tester giỏi sẽ hỏi những câu hỏi hay

170 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

263 0 0
1