Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN MYSQL MÀ TESTER/QA NÊN BIẾT (Phần 2)

279 0 0
1
Avatar

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH SCRUM [Phần 2]

1.1K 13 0
13
Avatar

Bạn là một TESTER ? Vậy bạn nên có những chứng chỉ nào?

1.1K 0 0
1
Avatar

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

214 0 0
0
Avatar

Sử dụng Firebase cho việc gửi nhanh bản test của ứng dụng đến đội ngũ kiểm tra chất lượng

1.1K 1 0
3
Avatar

Thử nghiệm khám phá (Exploratory Testing)

464 2 0
0
Avatar

Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phát hiện và ngăn chặn lỗi phần mềm

537 0 0
0
Avatar

Cách đặt Q&A trong dự án phần mềm!

6.8K 3 1
  • Avatar
0
Avatar

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester/QA

579 3 0
3
Avatar

Những lệnh SQL QA thường dùng để kiểm tra dữ liệu

1.0K 2 1
  • Avatar
2
Avatar

Điều gì tạo nên một Good Agile Tester ?

278 1 0
1
Avatar

Khách hàng thực sự mong đợi điều gì ở các Tester phần mềm?

47 1 0
3
Avatar

Cách tiếp cận dự án mới đối với 1 Tester/QA

618 1 0
3
Avatar

TẠI SAO LẬP TRÌNH VIÊN CẦN CÓ TƯ DUY VỀ TESTING?

399 4 2
  • Avatar
  • Avatar
8
Avatar

Phân biệt Functional Testing Vs Non-Functional Testing

663 2 0
0
Avatar

Các cách cải thiện kiểm thử phần mềm thông qua lên Plan test

461 0 0
0
Avatar

Khách hàng thật sự mong đợi điều gì ở nhân viên Kiểm thử phần mềm?

72 0 0
0
Avatar

Top website để trao dồi kiến thức testing năm 2019

864 0 0
0
Avatar

JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp

1.1K 0 0
2
Avatar

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

989 0 2
  • Avatar
  • Avatar
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.