Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Tầm quan trọng của SQL đối với một QA / Tester

319 0 2
2

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

148 1 0
2

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

75 0 3
2

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

955 7 8
15

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

106 0 0
0

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

126 0 0
1

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

105 0 1
1

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

117 0 0
1

Con đường sự nghiệp với Kiểm thử phần mềm (Kỹ năng, Mức lương, Tăng trưởng) - Phần 1

172 0 0
0

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

1.2K 0 1
5

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

249 2 0
2

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PRODUCT RISKS VÀ PROJECT RICKS

177 1 0
2

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

568 0 0
2

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

185 0 0
0

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

879 0 0
0

Một Tester giỏi sẽ hỏi những câu hỏi hay

162 0 0
0

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

240 0 0
1

Psychology of Testing

76 0 1
4

Jmeter là gì? Tại sao lại sử dụng Jmeter? Những ưu điểm và nhược điểm của nó

796 0 0
0

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

770 0 0
4