Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Làm thế nào để trở thành 1 kiểm thử viên phần mềm? (Part 2)

249 0 0
1
Avatar

TẠI SAO MỘT DEVELOPERS KHÔNG THỂ LÀ MỘT TESTER GIỎI

344 1 2
  • Avatar
  • Avatar
1
Avatar

Hướng dẫn đầy đủ về kinh nghiêm khi bắt đầu công việc kiểm thử phần mềm (QA)

1.0K 0 0
1
Avatar

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P1)

996 1 0
4
Avatar

Skill for Tester: Tester giỏi biết hỏi những câu hỏi hay

272 1 0
0
Avatar

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

1.4K 3 0
1
Avatar

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

5.4K 5 0
7
Avatar

From Tester to Business Analyst(BA)

1.1K 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

1.6K 3 0
2
Avatar

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

26.7K 3 8
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
12
Avatar

Con đường sự nghiệp của một Tester

6.2K 2 0
1
Avatar

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

538 0 0
0
Avatar

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

361 0 0
1
Avatar

Data Driven Testing Framework

2.5K 1 0
0
Avatar

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

5.7K 2 1
  • Avatar
7
Avatar

Testing Trends In 2018

164 0 0
0
Avatar

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

14.7K 3 0
3
Avatar

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

1.6K 0 0
0
Avatar

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

7.5K 5 0
1
Avatar

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

21.6K 7 1
  • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.