Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

10.8K 2 0
3

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

1.1K 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

4.8K 5 0
1

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

11.9K 5 1
4

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

8.6K 2 0
3

Cách Viết Test Report (Part 1)

8.7K 1 0
2

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

1.3K 0 0
2

Software Testing Metrics and KPIs

1.7K 2 0
0

How To Become An Agile Tester

398 3 0
2

System Testing: What? Why? & How?

1.9K 1 0
0

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

27.0K 11 1
7

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

201 0 0
1

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

2.0K 0 0
2

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

979 4 0
1

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

536 0 0
0

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

613 1 1
-1

Plan khối lượng công việc của QA/tester khi thực hiện dự án/task (Số testcase)

916 11 5
9

Tại sao phần mềm có bug?

874 0 0
0

Why to use APPIUM for Mobile Automation?

254 0 0
1

Appium On MAC (Phần 1)

711 1 0
0