Tester

Tester

Sort by: Newest posts

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

285 0 0
1

Data Driven Testing Framework

1.5K 1 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

4.6K 2 1
7

Testing Trends In 2018

159 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

12.1K 3 0
3

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

1.2K 0 0
0

Cách Viết Test Report (Part 2 - end)

5.5K 5 0
1

Tìm hiểu về SDLC – Software Development Life Cycle

13.5K 5 1
5

Quy trình kiểm thử phần mềm cơ bản.

9.2K 2 0
3

Cách Viết Test Report (Part 1)

9.7K 1 0
2

Làm thế nào để viết Báo Cáo Lỗi tốt?

1.5K 0 0
2

Software Testing Metrics and KPIs

1.9K 2 0
0

How To Become An Agile Tester

415 3 0
2

System Testing: What? Why? & How?

2.0K 1 0
0

Mẫu Test Case tốt nhất kèm ví dụ

30.0K 13 1
7

Kiểm tra thay đổi UI trong các ứng dụng web lớn

206 0 0
1

Kiểm thử Game và cách tạo Testcases/Checklist

2.3K 0 0
2

Big data testing - Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu

1.0K 4 0
1

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN KỸ THUẬT KIỂM THỬ TỐT NHẤT?

546 0 0
0

Phần 1- Hành Trình Full Stack QA

668 1 1
-1