Tester

Tester

Sort by: Newest posts

TẠI SAO MỘT DEVELOPERS KHÔNG THỂ LÀ MỘT TESTER GIỎI

313 1 2
1

Hướng dẫn đầy đủ về kinh nghiêm khi bắt đầu công việc kiểm thử phần mềm (QA)

503 0 0
1

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P1)

265 1 0
4

Skill for Tester: Tester giỏi biết hỏi những câu hỏi hay

237 1 0
0

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

955 3 0
1

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

2.3K 4 0
2

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

5.6K 4 0
1

From Tester to Business Analyst(BA)

680 0 1
1

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

938 2 0
2

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

2.8K 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

11.3K 1 8
8

Con đường sự nghiệp của một Tester

3.3K 2 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

5.0K 0 0
4

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

407 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

244 0 0
1

Data Driven Testing Framework

929 0 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

3.5K 2 1
6

Testing Trends In 2018

155 0 0
0

Agile Là Gì và Các Phương Pháp Kiểm Thử Agile

9.0K 2 0
3

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 1)

972 0 0
0