Tester

Tester

Sort by: Newest posts
Avatar

Phương pháp Agile Scrum: Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh cho Dev và Tester (Phần I)

370 1 0
2
Avatar

Thử thách lớn nhất đối với tester: Giao tiếp với dev

118 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Engineer JAV thực hiện test theo cách kinh điển nhất như thế nào

1.1K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Các Tester liên quan như thế nào trong các kỹ thuật TDD, BDD & ATDD

346 0 0
0
Avatar

Chỉ tiêu chất lượng của một Tester: 22 sức mạnh cốt lõi để trở thành một Good Tester - P1

399 0 0
1
Avatar

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

119 0 1
 • Avatar
1
Avatar

1000 Vấn đề với Task Management (v1)

188 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về nghề Tester cho người mới bắt đầu

4.8K 0 1
 • Avatar
6
Avatar

[ISTQB] Hỏi trả lời 10 câu tiếp theo (phần 2)

411 3 0
2
Avatar

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PRODUCT RISKS VÀ PROJECT RICKS

374 1 0
2
Avatar

6 Điều thú vị khi record jmeter bằng Test Script Record bạn nên biết.

1.0K 1 0
2
Avatar

Con đường sự nghiệp của một QA mà bạn có thể lựa chọn

284 0 0
0
Avatar

Ứng dụng hỗ trợ Copy Text trên SmartPhone

1.8K 0 0
0
Avatar

Một Tester giỏi sẽ hỏi những câu hỏi hay

204 0 0
0
Avatar

Sự khác biệt giữa Scrum và Kanban

325 0 0
1
Avatar

Psychology of Testing

155 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Jmeter là gì? Tại sao lại sử dụng Jmeter? Những ưu điểm và nhược điểm của nó

3.6K 0 0
0
Avatar

10 cách dễ dàng để các lập trình viên ghét bạn

792 0 0
4
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử API REST

2.3K 2 0
0
Avatar

Tester có cần biết code hay không?

798 0 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.