Tester

Tester

Sort by: Newest posts

Tester có cần biết code hay không?

537 0 0
2

Làm thế nào để trở thành 1 kiểm thử viên phần mềm? (Part 2)

158 0 0
1

TẠI SAO MỘT DEVELOPERS KHÔNG THỂ LÀ MỘT TESTER GIỎI

317 1 2
1

Hướng dẫn đầy đủ về kinh nghiêm khi bắt đầu công việc kiểm thử phần mềm (QA)

718 0 0
1

Tôi đã học để trở thành Tester như thế nào? (P1)

348 1 0
4

Skill for Tester: Tester giỏi biết hỏi những câu hỏi hay

261 1 0
0

Làm thế nào để chuyển sang nghề kiểm thử phần mềm ngay cả khi bạn đã già hoặc không có nền tảng IT?

1.1K 3 0
1

[Kiến thức về Test (1)] Kiến thức cơ bản về test

3.0K 4 0
2

Các giai đoạn kiểm thử phần mềm - Testing Levels

7.1K 4 0
1

From Tester to Business Analyst(BA)

815 0 1
1

Giải thích và cách tạo Test Plan (p1)

1.1K 2 0
2

Quy trình phát triển phần mềm - Software Development Life Cycle (SDLC)

3.4K 2 4
1

Quy trình kiểm thử phần mềm - Software testing life cycle( STLC)

15.2K 1 8
8

Con đường sự nghiệp của một Tester

4.1K 2 0
1

Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing)

6.8K 0 0
4

Những điều cơ bản về kiểm thử phần mềm nhúng (Phần 2)

472 0 0
0

7 Hoạt động Software Testing phổ biến bạn nên biết trước khi bắt tay với nghề Tester/QA

266 0 0
1

Data Driven Testing Framework

1.2K 1 0
0

Sự khác biệt giữa QA và QC (Test Engineer) trong Kiểm Thử Phần Mềm

4.2K 2 1
6

Testing Trends In 2018

158 0 0
0