Security

Security

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về lỗ hổng CVE 2017-0016 (Phần cuối)

307 0 1
5

Tìm hiểu về URL

178 1 0
1

Storing Data Securely on Android

167 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

493 0 0
2

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

1.7K 2 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

344 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

247 1 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

1.5K 8 3
4

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

1.1K 0 1
5

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

147 0 0
0

Https là gì? Bài viết dễ hiểu nhất mà các bạn có thể tìm thấy trên Internet!

246 1 2
2

Some security issues in Ruby on Rails apps

38 0 0
0

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

745 2 0
1

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.1K 3 0
8

iOS/Android Security Guideline (P2)

138 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

194 1 0
1

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật cho web application

888 2 0
2

Hướng dẫn về Burp Suite: Phần 2 - Công cụ intruder và repeater.

1.1K 0 4
1

Tìm hiểu CSRF là gì? Cách phòng chống tấn công giả mạo

2.1K 3 0
4

iOS/Android Security Guideline (P1)

452 2 0
2