Security

Security

Sort by: Newest posts

Storing Data Securely on Android

163 0 0
4

Bảo mật dữ liệu trong Android -Mã hóa dữ liệu lớn

453 0 0
2

What is the purpose of a “Refresh Token” ?

1.6K 2 0
1

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

318 0 0
0

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

244 1 0
7

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

1.3K 8 3
4

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

1.0K 0 1
5

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

136 0 0
0

Https là gì? Bài viết dễ hiểu nhất mà các bạn có thể tìm thấy trên Internet!

235 1 2
2

Some security issues in Ruby on Rails apps

36 0 0
0

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

723 2 0
1

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.0K 3 0
8

iOS/Android Security Guideline (P2)

122 0 0
1

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

185 1 0
1

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật cho web application

836 2 0
2

Hướng dẫn về Burp Suite: Phần 2 - Công cụ intruder và repeater.

1.0K 0 4
1

Tìm hiểu CSRF là gì? Cách phòng chống tấn công giả mạo

1.9K 3 0
4

iOS/Android Security Guideline (P1)

428 2 0
2

Một số lưu ý bảo mật cần có cho app iOS

212 1 3
3

Gửi mã OTP đến điện thoại để xác thực User sử dụng Twilio

846 2 2
3