Security

Security

Sort by: Newest posts

Một số lưu ý bảo mật cần có cho app iOS

216 1 3
3

Gửi mã OTP đến điện thoại để xác thực User sử dụng Twilio

918 2 2
3

Tấn công DDos: các loại tấn công và cách phòng ngừa

876 1 0
5

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP OSSEC (Phần I)

3.3K 3 6
14

5 lỗi bảo mật cơ bản trong Rails app hay gặp trong thực tế

224 6 0
6

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 1_Tấn công mạng

462 1 0
0

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 1)

2.5K 1 0
4

P vs. NP và chuyện bảo mật

1.2K 7 1
14

Security Testing Test Checklist

537 1 0
3

Tấn công DDoS là gì?

439 1 0
1

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 5)

607 3 0
6

Rails Security Checklist (Part 1)

102 1 0
4

TÌM HIỂU VỀ THỬ NGHIỆM BẢO MẬT (SECURITY TESTING)

1.2K 0 0
0

Tổng hợp các cách thiết lập để bảo đảm Security cho Web Server

798 4 0
3

CSRF là cái quái gì? Hoạt động như thế nào?

1.7K 1 5
13

Blockchain - hacking smart contract with Ethernaut CTF (Part 4)

419 1 0
10

Storage trong Ethereum smart contract

800 4 1
7

Stack Overflow & Buffer Overflow: Introduction and Exploitation

3.5K 4 5
5

Kiểm thử bảo mật trên App - Web - Desktop?

538 1 0
1

Tìm hiểu về SQL Injection Testing

2.4K 6 1
5