Security

Security

Sort by: Newest posts
Avatar

IOT & DDOS: SỰ GIA TĂNG NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG MẠNG

424 0 0
0
Avatar

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

270 1 0
7
Avatar

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

2.1K 8 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Giấu tin trong ảnh - Kỹ thuật giấu tin trong mặt phẳng bit

1.3K 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Software Security: Thách thức và tiềm năng mới

198 0 0
0
Avatar

Https là gì? Bài viết dễ hiểu nhất mà các bạn có thể tìm thấy trên Internet!

335 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Some security issues in Ruby on Rails apps

39 0 0
0
Avatar

Turial Security Web Testing – Chapter 2 (Phương pháp tiếp cận, công cụ và kỹ thuật thực hiện Kiểm thử bảo mật)

825 3 0
1
Avatar

Tìm hiểu các cơ chế bảo mật trong hệ thống Linux (phần 2)

1.3K 3 0
8
Avatar

iOS/Android Security Guideline (P2)

157 0 0
1
Avatar

Phát hiện xâm nhập mạng bằng phát hiện bất thường dựa trên phương pháp SVM_Phần 3_Giới thiệu máy hỗ trợ véctơ SVM.

250 1 0
1
Avatar

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật cho web application

1.1K 2 0
2
Avatar

Hướng dẫn về Burp Suite: Phần 2 - Công cụ intruder và repeater.

1.3K 0 4
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

Tìm hiểu CSRF là gì? Cách phòng chống tấn công giả mạo

3.0K 3 0
5
Avatar

iOS/Android Security Guideline (P1)

464 2 0
2
Avatar

Một số lưu ý bảo mật cần có cho app iOS

260 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Gửi mã OTP đến điện thoại để xác thực User sử dụng Twilio

1.1K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tấn công DDos: các loại tấn công và cách phòng ngừa

1.0K 1 0
5
Avatar

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP OSSEC (Phần I)

4.1K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

5 lỗi bảo mật cơ bản trong Rails app hay gặp trong thực tế

230 6 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.