Security

Security

Sort by: Newest posts
Avatar

Hướng dẫn cài đặt MASSCAN Web Interface

780 1 0
0
Avatar

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.7K 13 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

1.8K 7 0
6
Avatar

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

2.2K 4 1
 • Avatar
3
Avatar

Cross-Site Scripting (XSS)

2.1K 1 0
0
Avatar

Đã tìm ra code hoàn hảo và chống hack?

347 0 0
2
Avatar

Tìm hiểu về giao thức TLS - Transport Layer Security, mô hình thuật toán RSA

14.6K 3 0
2
Avatar

Mã hóa trong bảo mật Thương mại điện tử

1.9K 2 0
1
Avatar

Phá mã cổ điển

439 2 0
1
Avatar

Bảo vệ Rails app của bạn với Rack::Attack

286 4 0
1
Avatar

Typosquatting abuse in popular websites

187 0 2
 • Avatar
 • Avatar
0
Avatar

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

1.1K 3 0
1
Avatar

Ways for securing Laravel Application

2.0K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

JWT authentication trong rails

924 3 0
0
Avatar

Internet Is Dangerous: A Weird Email

1.3K 26 14
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

748 6 0
0
Avatar

Kỹ thuật tấn công CSRF và Cách phòng chống

25.8K 10 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Một số thủ thuật truy vấn nhanh và chính xác hơn, khắc phục các vấn đề khi sử dụng ORM

711 1 0
0
Avatar

XSS Attacks in Rails

534 1 0
2
Avatar

Các kỹ thuật Tấn công web cơ bản

2.0K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.