Security

Security

Sort by: Newest posts

Encryption DES

4.5K 2 0
4

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

6.0K 47 1
27

Deep Web & Darknet

1.1K 4 0
2

HTTPS có thực sự bảo mật?

4.6K 33 4
18

Hướng dẫn cài đặt MASSCAN Web Interface

561 1 0
0

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.2K 11 2
8

Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

1.6K 7 0
6

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.9K 3 0
2

Cross-Site Scripting (XSS)

1.8K 1 0
0

Đã tìm ra code hoàn hảo và chống hack?

315 0 0
2

Mã hóa trong bảo mật Thương mại điện tử

1.3K 2 0
1

Phá mã cổ điển

345 2 0
1

Bảo vệ Rails app của bạn với Rack::Attack

226 4 0
1

Typosquatting abuse in popular websites

174 0 2
0

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

1.0K 3 0
0

Ways for securing Laravel Application

1.7K 0 3
2

JWT authentication trong rails

784 3 0
0

Internet Is Dangerous: A Weird Email

1.2K 26 14
46

Kiểm tra ứng dụng website với các quy trình chuẩn

694 5 0
0

Kỹ thuật tấn công CSRF và Cách phòng chống

20.9K 8 5
21