Security

Security

Sort by: Newest posts

Laravel requests... DEADLY flexible

2.4K 23 1
16

Hệ mã hóa RSA và chữ ký số

31.6K 21 1
21

Encryption DES

5.1K 2 0
4

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

6.2K 47 1
28

Deep Web & Darknet

1.1K 4 0
2

HTTPS có thực sự bảo mật?

4.7K 34 5
20

Hướng dẫn cài đặt MASSCAN Web Interface

602 1 0
0

Các thủ thuật để giấu secret key/password khỏi source control và ứng dụng với CI trong lập trình Android

2.3K 11 2
9

Một số lỗ hổng phổ biến của website và cách đối phó

1.6K 7 0
6

Dos vs DDos, tấn công và phòng thủ

1.9K 4 0
2

Cross-Site Scripting (XSS)

1.9K 1 0
0

Đã tìm ra code hoàn hảo và chống hack?

323 0 0
2

Tìm hiểu về giao thức TLS - Transport Layer Security, mô hình thuật toán RSA

12.9K 2 0
2

Mã hóa trong bảo mật Thương mại điện tử

1.4K 2 0
1

Phá mã cổ điển

361 2 0
1

Bảo vệ Rails app của bạn với Rack::Attack

234 4 0
1

Typosquatting abuse in popular websites

178 0 2
0

Xác thực vân tay trong ứng dụng Android

1.0K 3 0
0

Ways for securing Laravel Application

1.8K 0 3
2

JWT authentication trong rails

801 3 0
0