Security

Security

Sort by: Newest posts
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

549 4 0
8
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.1K 8 0
19
Avatar

Những lỗ hổng security liên quan đến việc upload file (Phần 1)

395 1 0
1
Avatar

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

880 5 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Tìm hiểu về xmlrpc.php, rủi ro bảo mật và cách khắc phục

777 1 0
4
Avatar

Phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trên ứng dụng với Google Tsunami Security Scanner

369 1 0
9
Avatar

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

7.1K 8 20
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
36
Avatar

Tổng quan về TLS 1.3 - Nhanh hơn và bảo mật hơn

1.0K 6 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Một số lưu ý giúp website Go an toàn hơn

575 2 0
11
Avatar

HopSkipJumpAttack: Cách tấn công một mô hình học máy khi chỉ biết dữ liệu đầu ra.

417 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

2.3K 14 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Data Privacy cho Android (Phần 2)

101 1 0
1
Avatar

Data Privacy cho Android (Phần 1)

169 0 0
3
Avatar

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

643 3 0
14
Avatar

Lý thuyết chung về cơ sở dữ liệu

3.6K 1 0
1
Avatar

2FA có thực sự cần thiết?

419 1 0
0
Avatar

Bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tấn công mạng

462 0 0
3
Avatar

Rails security

90 0 0
1
Avatar

Shodan - Công cụ tìm kiếm cho kiểm thử bảo mật

2.6K 2 0
6
Avatar

APP_KEY in Laravel

4.2K 3 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.