QA

QA

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân biệt một số loại tài liệu trong kiểm thử

737 1 0
0
Avatar

Nghệ thuật báo cáo bug

274 2 0
1
Avatar

API Testing - Phần 2: API Testing + CRUD với Postman

1.8K 2 0
0
Avatar

Kỹ thuật Test Estimation dự án phần mềm: Hướng dẫn chi tiết

3.8K 3 0
1
Avatar

Triển khai tập lệnh WebDriver – Selenium WebDriver Tutorial #10

1.6K 1 0
2
Avatar

Tìm hiểu về JIRA trong quản lý dự án

1.2K 1 0
1
Avatar

API Testing - Phần 1 - Khái niệm cơ bản về HTTP trong API

2.7K 4 0
2
Avatar

Các kỹ năng mềm cần thiết cho Tester

549 0 0
1
Avatar

Khái niệm cơ bản về API Testing

948 0 0
0
Avatar

10 tips của API testing cho người mới bắt đầu (SOAP & REST)

2.9K 5 0
0
Avatar

Kỹ thuật Estimation trong Agile

2.2K 0 0
1
Avatar

Tại sao nhóm QA của tôi nói không với Test case?

164 0 0
1
Avatar

Các chiến lược khác nhau để giảm phạm vi thay đổi yêu cầu của phần mềm

215 0 0
0
Avatar

Tìm hiểu về kiểm thử chức năng (Functional Testing) trong kiểm thử phần mềm

7.6K 2 0
4
Avatar

Các yếu tố hình thành và xây dựng nên một QA.

149 0 0
1
Avatar

Think outside the box trong kiểm thử phần mềm

366 1 0
1
Avatar

Page Object Model (POM) trong Selenium

1.7K 1 1
  • Avatar
2
Avatar

Làm sao để cân bằng OKRs của cá nhân với OKRs của tổ chức?

695 0 0
3
Avatar

Quản lý các vấn đề trong dự án kiểm thử của bạn

171 0 0
0
Avatar

7 cách để bắt đầu sự nghiệp Tester

322 1 0
1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.