Trần Thị Trang

@TrangTT

Report

Hướng dẫn Kiểm thử bảo mật cho ứng dụng Web

149 1 0
2

Tất cả những gì bạn cần biết về Performance Test Plan

161 2 0
3

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 2

80 0 1
1

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 1

259 0 0
2

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

86 2 0
1

SoapUI là gì? Giới thiệu về SoapUI Testing

427 0 0
1

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

137 1 0
1

Hướng dẫn kiểm thử khả năng sử dụng: Điều kiện cần, Quy trình, Cách thức thực hiện hiệu quả nhất

77 1 0
0

6 Nguyên tắc vàng để tạo nên một hình ảnh QA tuyệt vời

116 0 0
0

5 Khó khăn và giải pháp trong kiểm thử di động

189 0 0
0

Bản đồ IoT Testing

119 0 0
0

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

213 0 0
0

QA đã hết thời?

644 0 0
2

Từ 3 phút còn 3 giây

615 2 0
4

Những rủi ro và nhược điểm của việc sử dụng Testing tool

168 0 0
0

Software Defects

159 0 0
1

Mẹo và thủ thuật tạo dữ liệu kiểm thử

257 0 0
0

Test case và Test scenario - Cái nào tốt hơn?

202 0 0
0

Kiểm thử mobile - Application (P1)

378 0 0
0

Mobile Testing - Emulator và Simulator

664 1 0
1