Trần Thị Trang

@TrangTT

Tìm hiểu về các tính năng cơ bản của Jmeter - Phần 1

61 0 0
2

Làm thế nào để lựa chọn công cụ kiểm thử tự động hóa hiệu quả nhất (Hướng dẫn hoàn chỉnh)

67 2 0
1

SoapUI là gì? Giới thiệu về SoapUI Testing

160 0 0
1

Kiểm thử Mobile - Robotium framwork

89 1 0
1

Hướng dẫn kiểm thử khả năng sử dụng: Điều kiện cần, Quy trình, Cách thức thực hiện hiệu quả nhất

64 1 0
0

6 Nguyên tắc vàng để tạo nên một hình ảnh QA tuyệt vời

100 0 0
0

5 Khó khăn và giải pháp trong kiểm thử di động

157 0 0
0

Bản đồ IoT Testing

110 0 0
0

3 quan niệm sai lầm chính mà các Tester nên loại bỏ

202 0 0
0

QA đã hết thời?

636 0 0
2

Từ 3 phút còn 3 giây

608 2 0
4

Những rủi ro và nhược điểm của việc sử dụng Testing tool

161 0 0
0

Software Defects

139 0 0
1

Mẹo và thủ thuật tạo dữ liệu kiểm thử

231 0 0
0

Test case và Test scenario - Cái nào tốt hơn?

176 0 0
0

Kiểm thử mobile - Application (P1)

280 0 0
0

Mobile Testing - Emulator và Simulator

551 1 0
1

Hướng dẫn hoàn chỉnh cho Android Testing

1009 2 0
0

Mobile Testing: Hướng dẫn tổng quát khi test apps trên Mobile

3970 2 0
0

Alpha và Beta testing

3421 0 0
1